Pokaż swoje Conky

Jesteś nowy na forum? Przeczytaj ...

Home Fora Środowiska graficzne Inne Pokaż swoje Conky

Ten wątek zawiera 5 odpowiedzi, ma 3 uczestników, ostatnio zmodyfikowany przez  piespawlowa 4 dni, 20 h temu.

Oglądasz 6 posty - 1 do 6 (z 6 ogółem)
 • Autor
  Posty
 • #6772
  napcok
  napcok
  Administrator

  W tym wątku proszę o umieszczanie tylko swoich plików konfiguracyjnych do Conky.
  Plik konfiguracyjny umieszczamy w znaczniku code.
  Proszę od razu wrzucać też zrzut ekranu – może być jako załącznik – plik wielkości do 512KB.

  Aby wypróbować dany config zapisujemy go jako ~/.conkyrc i wydajemy polecenie:

  killall conky; conky &

  MaboxLinux - Manjaro z Openbox | czasem piszę tutaj | Pomóż sobie i innym - mądrze zadawaj pytania

  #6773
  napcok
  napcok
  Administrator

  To ja pierwszy… podzielę się swoim plikiem dla Conky.

  own_window yes
  own_window_type normal
  # own_window_argb_visual yes
  # own_window_argb_value 125
  own_window_transparent yes
  own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
  own_window_colour 000000
  own_window_class Conky
  own_window_title Mabox Quakeworld Monitor Conky
  
  gap_x 15
  gap_y 50
  alignment tr
  minimum_width 200
  
  use_xft yes
  xftfont Cantarell:size=9
  xftalpha 1
  override_utf8_locale yes
  draw_shades no #yes
  default_shade_color 000000
  draw_outline no
  default_outline_color 000000
  
  color2 f6cb33
  cpu_avg_samples 2
  default_color CCCCCC
  
  draw_borders no #yes
  
  stippled_borders 5
  border_inner_margin 5
  border_outer_margin 0
  border_width 2
  
  background yes
  no_buffers yes
  imlib_cache_size 0
  
  double_buffer yes
  update_interval 1
  
  TEXT
  ${voffset 8}$color${font Cantarell:size=16}${time %A}$font${voffset -8}$alignr${color 5e0b0b}${font Cantarell:size=38}${time %e}$font
  $color${voffset -30}$color${font Cantarell:size=18}${time %B}$font${voffset -3} $color${font Cantarell:size=20}${time %Y}$font
  #${voffset 10}$alignr$color Kraków (PL) ${weather http://weather.noaa.gov/pub/data/observations/metar/stations/ EPKK temperature temperature 15}°C
  #
  ${voffset 10}${goto 40}${color}CPU$alignr$cpu%
  $color2${goto 40}$alignr${cpubar 4,175}
  ${voffset 5}${goto 40}$font$color2${top name 1}$alignr$color${top cpu 1}%
  ${goto 40}$color2${top name 2}$alignr$color${top cpu 2}%
  ${goto 40}$color2${top name 3}$alignr$color${top cpu 3}%
  ${goto 40}$color2${top name 4}$alignr$color${top cpu 4}%
  #
  ${voffset 10}${goto 40}${color}RAM$alignr$mem/$memmax
  $color2${goto 40}$alignr${membar 4,175}
  ${goto 40}${voffset 5}$color2${top_mem name 1}$alignr$color${top_mem mem_res 1}
  ${goto 40}$color2${top_mem name 2}$alignr$color${top_mem mem_res 2}
  ${goto 40}$color2${top_mem name 3}$alignr$color${top_mem mem_res 3}
  ${goto 40}$color2${top_mem name 4}$alignr$color${top_mem mem_res 4}
  #
  ${voffset 10}$alignr dysk ${color2}${fs_used /} - ${fs_size /}
  $alignr$color pamięć ${color2}$mem - $memmax
  #${alignr}${color2}${font Cantarell:size=9}swap $swapmax - $swap
  #
  ${voffset 10}$alignr${color} Mabox Linux ${execi 10000 awk -F'=' '/DISTRIB_RELEASE=/ {printf $2" "} /CODENAME/ {print $2}' /etc/lsb-release}
  #
  ${voffset 10}$alignr${execi 1200 whoami}@${nodename}
  ${alignr}${color2}${font Cantarell:size=9}uptime ${color}${uptime_short}
  ${alignr}${color2}${font Cantarell:size=9}${alignr}jądro ${color}${kernel}
  ${alignr}${color2}${font Cantarell:size=9}${alignr}architektura ${color}${machine}
  ${alignr}${color2}${font Cantarell:size=9}${alignr}system plików ${color}${fs_type}
  ${voffset 10}${alignr}${color} dostępne aktualizacje ${color 5e0b0b}${font Cantarell:bold:size=10}${execpi 10800 checkupdates | wc -l}${font}${color}
  ${alignr}${color} zainstalowane pakiety: ${color2}${execi 10000 pacman -Q | wc -l}
  ${alignr}${color} ostatnia aktualizacja: ${color2}${execi 10000 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17}
  
  Załączniki:

  MaboxLinux - Manjaro z Openbox | czasem piszę tutaj | Pomóż sobie i innym - mądrze zadawaj pytania

  #6775
  Robert75
  Robert75
  Forumowicz

  A to mój config conky, a raczej @diatryba.

  use_xft yes
  xftfont Bold:size=9
  xftalpha 0.1
  text_buffer_size 2048
  
  # Update interval in seconds
  update_interval 2
  
  # This is the number of times Conky will update before quitting.
  # Set to zero to run forever.
  total_run_times 0
  
  # Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
  own_window yes
  own_window_transparent yes
  own_window_argb_visual yes
  #When ARGB visuals are enabled, use this to modify the alpha value used.
  #Valid range is 0-255, where 0 (zero) is 0% opacity, and 255 is 100% opacity.
  own_window_argb_value 0
  #own_window_type panel
  #own_window_type desktop
  own_window_hints undecorated,sticky,below,skip_taskbar,skip_pager
  
  # Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
  double_buffer yes
  
  # Minimum size of text area
  minimum_size 180 0
  maximum_width 300
  
  # Draw shades?
  draw_shades no
  
  # Draw outlines?
  draw_outline no
  
  # Draw borders around text
  draw_borders no
  
  # Stippled borders?
  stippled_borders 0
  
  # border margins
  #border_margins 5
  
  # border width
  border_width 1
  
  # Default colors and also border colors
  default_color green
  default_shade_color black
  #default_outline_color black
  own_window_colour 000000
  #default_color d8d8d8
  color1 yellow
  
  # Text alignment, other possible values are commented
  #alignment top_left
  #alignment top_right
  #alignment bottom_left
  alignment top_right
  
  # Gap between borders of screen and text
  # same thing as passing -x at command line
  gap_x 5
  gap_y 0
  
  # Subtract file system buffers from used memory?
  no_buffers yes
  
  # set to yes if you want all text to be in uppercase
  uppercase no
  
  # number of cpu samples to average
  # set to 1 to disable averaging
  cpu_avg_samples 1
  
  # number of net samples to average
  # set to 1 to disable averaging
  net_avg_samples 1
  
  # Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
  override_utf8_locale yes
  
  # Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects.
  use_spacer none
  
  background yes
  TEXT
  #${alignr}${font Source Sans Pro:pixelsize=26}Pulpit ${desktop}${font}
  ###########
  #--DATE
  ###########
  ${color1}${font :bold:size=10}DATE $color$font
  ${voffset -15}$color${font :size=9}$alignc${time %A}, ${time %d}${if_match "${time %B}"=="styczeń" }stycznia$else ${if_match "${time %B}"=="luty" }lutego$else ${if_match "${time %B}"=="marzec" }marca$else${if_match "${time %B}"=="kwiecień" }kwietnia$else${if_match "${time %B}"=="maj" }maja$else${if_match "${time %B}"=="czerwiec" }czerwca$else${if_match "${time %B}"=="lipiec" }lipca$else${if_match "${time %B}"=="sierpień" }sierpnia$else${if_match "${time %B}"=="wrzesień" }września$else${if_match "${time %B}"=="październik" }października$else${if_match "${time %B}"=="listopad" }listopada$else${if_match "${time %B}"=="grudzień" }grudnia$endif$endif$endif$endif$endif$endif$endif$endif$endif$endif$endif$endif ${time %Y} r.$font$color
  ${voffset -15}$color${font}${font :size=10}$alignr${voffset 0}${time %H:%M}$font
  #########
  # SYSTEM
  #########
  ${voffset 0}${font :bold:size=10}${color1}SYSTEM $font${color}Manjaro${alignr 20}${execi 60 lsb_release -c}$color${font}
  ${font :Bold:size=10}$sysname kernel: $font$kernel $alignr $machine
  ${font :Bold:size=10}Czas działania: $font$alignr $uptime
  #GPU Temperature $alignr ${execi 30 sensors | grep 'temp1:' | cut -c16-19}°C
  ${font :Bold:size=10}Pakiety do aktualizacji: $font${alignr 8}${execi 20 checkupdates | wc -l}
  ${font :Bold:size=10}Pakiety zainstalowane: $font$alignr${execi 20 pacman -Q | wc -l}
  ${font :Bold:size=10}Ostatnia aktualizacja: $font$alignr${execi 20 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17}
  ##########
  # CPU
  ##########
  ${font :Bold:size=10}${color1}CPU$color${font} AMD Athlon 64 X2 4200+ @ ${freq_g cpu0}GHz $acpitemp °C${color}
  #Core 1 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 1' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu1}${color}
  #Core 2 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 2' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu2}${color}
  ${alignc 50}${voffset -5}${cpugraph 1 20,130 0000ff 00ff00 -t}${alignr}${cpugraph 2 20,130 0000ff 00ff00 -t}$color
  ${color0}${alignc 50}${voffset -10}${cpubar cpu1 5,130} ${alignr}${cpubar cpu2 5,130}
  ${alignc 30}${voffset -3}${color}${font :Bold:size=10}Core 1 $font${cpu cpu1}% ${alignr 30}${font :Bold:size=10}Core 2 $font${cpu cpu2}%${color}
  #########
  # MEMORY
  #########
  ${voffset 0}${font :Bold:size=10}${color1}MEMORY $font${color}$memperc% $color0${membar 5}${color}
  ${color}${font :Bold:size=10}Used:$font $mem of $memmax$alignr${font :bold:size=10} Free: $font$memeasyfree
  ${font :Bold:size=10}Buffers:$font $buffers $alignr ${font :Bold:size=10}Cached: $font$cached $alignr ${font :Bold:size=10}
  ${font :Bold:size=10}${color1}${voffset 0}USAGE ${color}${voffset -2}${font :Bold:size=10}${color1}${voffset 0}${alignr 32}RAM${color}${font}${color1}${voffset 0}${alignr 17}CPU $alignr ${font :Bold:size=10}${color1}${voffset 0}
  ${font :Bold:size=10}${top name 1}$font${alignr}${top cpu 1} %
  ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 1} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 2}$font${alignr}${top cpu 2} %
  ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 2} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 3}$font${alignr}${top cpu 3} %
  ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 3} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 4}$font${alignr}${top cpu 4} %
  ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 4} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 5}$font${alignr}${top cpu 5} %
  ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 5} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 6}$font${alignr}${top cpu 6} %
  ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 6} %
  #########
  # HDD
  #########
  ${font :bold:size=10}${color1}DISC $color$font sda:${execi 3600 cat /sys/block/sda/device/model || echo "none"} ${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="40" }${color green}$else${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="50" }${color orange}$else${color red}${font Ubuntu:Bold:size=10}UWAGA! $endif$endif${hddtemp /dev/sda}${color} °C ${voffset 0}${alignr}${diskiograph /dev/sda 8,80 F57900 FCAF3E}
  #root
  $color${font :bold:size=10}root used(${fs_type /}): $font${fs_used /} of ${fs_size /} $color${fs_used_perc /} % ${color0}$alignr${fs_bar 5,45 /}
  $color${font :bold:size=10}write: $font${diskio_write /dev/sda}${alignc -20} ${font Ubuntu:bold:size=10}read:$font${diskio_read /dev/sda}$font
  #var
  $color${font :bold:size=10}var used(${fs_type /var}): $font${fs_used /var} of ${fs_size /var} $color$alignr${fs_used_perc /var} % ${color0}${fs_bar 5,45 /var}
  $color${font :bold:size=10}write: $font${diskio_write /dev/sda4}${alignc -20} ${font Ubuntu:bold:size=10}read:$font${diskio_read /dev/sda4}$font
  #home
  $color${font :bold:size=10}${font Ubuntu:bold:size=10}home used(${fs_type /home}): $font${fs_used /home} of ${fs_size /home} $color$alignr${fs_used_perc /home} % ${color0}${fs_bar 5,45 /home}${color}
  $color${font :bold:size=10}write: $font${diskio_write /dev/sda5}${alignc -20} ${font Ubuntu:bold:size=10}read:$font${diskio_read /dev/sda5}$font
  #swap
  ${font :Bold:size=10}swap used: $font$swap of $swapmax $color$alignr$swapperc% ${color0}${swapbar 5,45}
  ###########
  # NETWORK
  ###########
  ${voffset 0}${font :Bold:size=10}${color1}NETWORK ${voffset 0}${execpi 4 echo "\${font}\${color}(ping: \${font Ubuntu:bold:size=10}\${color #66aaff}$(ping -W 1 -c 1 8.8.8.8 -q | grep rtt | egrep [0-9]+\.[0-9]+ -o | head -n 2 | tail -n 1)\${font}\${color} ms"})
  $color${font :bold:size=10}External IP ${font}${alignr}${execi 10600 curl -s www.icanhazip.com}$font
  ###################################
  #Wykrywanie karty sieciowej
  ${if_existing /proc/net/route wlp3s0f0}
  ${voffset -15}$color${font Ubuntu:bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr wlp3s0f0}
  ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr ${totalup eth0}
  ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff}
  ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr ${totaldown eth0}
  ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff}
  #
  ${else}${if_existing /proc/net/route wlp0s20u2u7}
  #
  ${voffset -15}$color${font Ubuntu:bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr wlp0s20u2u7}
  ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr ${totalup eth0}
  ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff}
  ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr ${totaldown eth0}
  ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff}
  #
  ${else}${if_existing /proc/net/route enp0s20u2u7}
  #
  ${voffset -15}$color${font Ubuntu:bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr enp0s20u2u7}
  ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr ${totalup eth0}
  ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff}
  ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr ${totaldown eth0}
  ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff}
  ${else}
  Network connected
  ${endif}${endif}${endif}
  #Koniec wykrywania karty sieciowej
  ${voffset -14}${color2}Outbound:$color${tcp_portmon 1 65535 count}${alignc -40}${color2} Inbound:$color${tcp_portmon 1 32767 count} $alignr${color2}Remote Service/Port:$color${tcp_portmon 32768 61000 count}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 0} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 0}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 1} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 1}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 2} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 2}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 3} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 3}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 4} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 4}
  #########################################################

  Muszę dodać że aby była wyświetlana temperatura dysku twardego, trzeba doinstalować pakiet hddtemp.
  A następnie aktywować poleceniami:
  # systemctl start hddtemp
  oraz
  # systemctl enable hddtemp

  Załączniki:

  Manjaro Xfce - 64Bit Linux User #621110

  #6804
  Robert75
  Robert75
  Forumowicz

  @napcok trochę zmodyfikowałem Twój config conky, a konkretnie zmieniłem wyświetlanie procesora z jedno na dwurdzeniowy.

    own_window yes
    own_window_type normal
    # own_window_argb_visual yes
    # own_window_argb_value 125
  own_window_transparent yes
    own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
  own_window_colour 000000
    own_window_class Conky
    own_window_title Mabox Quakeworld Monitor Conky
  
  gap_x 5
  gap_y 0
  alignment top_right
    minimum_width 200
  
    use_xft yes
    xftfont Cantarell:size=9
    xftalpha 1
    override_utf8_locale yes
    draw_shades no #yes
    default_shade_color 000000
    draw_outline no
    default_outline_color 000000
  
    color2 f6cb33
    cpu_avg_samples 2
    default_color CCCCCC
  
    draw_borders no #yes
  
    stippled_borders 5
    border_inner_margin 5
    border_outer_margin 0
    border_width 2
  
    background yes
    no_buffers yes
    imlib_cache_size 0
  
    double_buffer yes
    update_interval 1
  
  own_window_argb_value 0
  own_window_argb_visual yes
  minimum_size 0 0
    TEXT
    ${voffset 8}$color${font Cantarell:size=20}${time %A}$font${voffset -5}$alignr${color 5e0b0b}${font Cantarell:size=35}${time %e}$font
    $color${voffset -25}$color${font Cantarell:size=20}${time %B}$font${voffset -11} $color${font Cantarell:size=20}${time %Y}$font
    
  #Core 1 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 1' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu1}${color}
  #Core 2 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 2' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu2}${color}
    ${alignc 50}${voffset -5}${cpugraph 1 20,130 0000ff 00ff00 -t}${alignr}${cpugraph 2 20,130   0000ff 00ff00 -t}$color2
    ${color2}${alignc 50}${voffset -10}${cpubar cpu1 5,130} ${alignr}${cpubar cpu2 5,130}
    ${alignc 30}${voffset -3}${color2}${font :Bold:size=10}Core 1 $font${cpu cpu1}% ${alignr 30}${font :Bold:size=10}Core 2 $font${cpu cpu2}%${color2}
    ########
    ${voffset 10}${goto 40}${color2}${font :Bold:size=10}
    ${goto 40}$color2${top name 2}$alignr$color${top cpu 2}%
    ${goto 40}$color2${top name 3}$alignr$color${top cpu 3}%
    ${goto 40}$color2${top name 4}$alignr$color${top cpu 4}%
    ${goto 40}$color2${top name 4}$alignr$color${top cpu 5}%
    ${goto 40}$color2${top name 4}$alignr$color${top cpu 6}%
  
    #
    ${voffset 10}${goto 40}${color2}${font :Bold:size=10}RAM $alignr$mem/$memmax
    $color2${goto 40}$alignr${membar 4,175}
    ${goto 40}${voffset 5}$color2${top_mem name 1}$alignr$color${top_mem mem_res 1}
    ${goto 40}$color2${top_mem name 2}$alignr$color${top_mem mem_res 2}
    ${goto 40}$color2${top_mem name 3}$alignr$color${top_mem mem_res 3}
    ${goto 40}$color2${top_mem name 4}$alignr$color${top_mem mem_res 4}
    #
    ${voffset 10}$alignr dysk ${color2}${fs_used /} - ${fs_size /}
    $alignr$color pamięć ${color2}$mem - $memmax
    #${alignr}${color2}${font Cantarell:size=10}swap $swapmax - $swap
    #
    ${voffset 10}$alignr${color} Manjaro ${execi 10000 awk -F'=' '/DISTRIB_RELEASE=/ {printf $2" "} /CODENAME/ {print $2}' /etc/lsb-release}
    ${voffset 10}${goto 40}${color2}${font :Bold:size=10}
    ${voffset 10}$alignr${execi 1200 whoami}@${nodename}
    ${alignr}${color}${font Bold:size=10}Czas działania ${color2}${uptime_short}
    ${alignr}${color}${font Bold:size=10}${alignr}Kernel ${color2}${kernel}
    ${alignr}${color}${font Bold:size=10}${alignr}Architektura ${color2}${machine}
    ${alignr}${color}${font Bold:size=10}${alignr}System plików ${color2}${fs_type}
    ${voffset 10}${alignr}${color} Dostępne aktualizacje ${color 5e0b0b}${font Cantarell:bold:size=10}${execpi 10800 checkupdates | wc -l}${font}${color}
    ${alignr}${color} Zainstalowane pakiety: ${color2}${execi 10000 pacman -Q | wc -l}
    ${alignr}${color} Ostatnia aktualizacja: ${color2}${execi 10000 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17}
  Załączniki:

  Manjaro Xfce - 64Bit Linux User #621110

  #6825
  Robert75
  Robert75
  Forumowicz

  Wprowadziłem trochę zmian kosmetycznych w swoim conky.

  use_xft yes
  xftfont Bold:size=9
  xftalpha 0.1
  text_buffer_size 2048
  
  # Update interval in seconds
  update_interval 2
  
  # This is the number of times Conky will update before quitting.
  # Set to zero to run forever.
  total_run_times 0
  
  # Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
  own_window yes
  own_window_transparent yes
  own_window_argb_visual yes
  #When ARGB visuals are enabled, use this to modify the alpha value used.
  #Valid range is 0-255, where 0 (zero) is 0% opacity, and 255 is 100% opacity.
  own_window_argb_value 0
  #own_window_type panel
  #own_window_type desktop
  own_window_hints undecorated,sticky,below,skip_taskbar,skip_pager
  
  # Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
  double_buffer yes
  
  # Minimum size of text area
  minimum_size 170 0
  maximum_width 300
  
  # Draw shades?
  draw_shades no
  
  # Draw outlines?
  draw_outline no
  
  # Draw borders around text
  draw_borders no
  
  # Stippled borders?
  stippled_borders 0
  
  # border margins
  #border_margins 5
  
  # border width
  border_width 1
  
  # Default colors and also border colors
  default_color green
  default_shade_color black
  #default_outline_color black
  own_window_colour 000000
  #default_color d8d8d8
  color1 yellow
  
  # Text alignment, other possible values are commented
  #alignment top_left
  #alignment top_right
  #alignment bottom_left
  alignment top_right
  
  # Gap between borders of screen and text
  # same thing as passing -x at command line
  gap_x 5
  gap_y 0
  
  # Subtract file system buffers from used memory?
  no_buffers yes
  
  # set to yes if you want all text to be in uppercase
  uppercase no
  
  # number of cpu samples to average
  # set to 1 to disable averaging
  cpu_avg_samples 1
  
  # number of net samples to average
  # set to 1 to disable averaging
  net_avg_samples 1
  
  # Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
  override_utf8_locale yes
  
  # Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects.
  use_spacer none
  
  background yes
  TEXT
  #${alignr}${font Source Sans Pro:pixelsize=26}Pulpit ${desktop}${font}
  # SYSTEM
  #########
  ${voffset 0}${font :Bold:size=10}${color1}SYSTEM $color$font Manjaro Xfce       ${execi 10000 awk -F'=' '/DISTRIB_RELEASE=/ {printf $2" "} /CODENAME/ {print $2}' /etc/lsb-release}
  ${font :Bold:size=10}$sysname kernel: $font$kernel $alignr $machine
  ${font :Bold:size=10}Czas działania: $font$alignr $uptime
  #GPU Temperature $alignr ${execi 30 sensors | grep 'temp1:' | cut -c16-19}°C
  ${font :Bold:size=10}Pakiety do aktualizacji: $font${alignr 8}${voffset 0}${color1}${execpi 80 checkupdates | wc -l}${font}${color}
  ${font :Bold:size=10}Pakiety zainstalowane: $font$alignr${execi 20 pacman -Q | wc -l}
  ${font :Bold:size=10}Ostatnia aktualizacja: $font$alignr${execi 20 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17}
  ##########
  # CPU
  ##########
  ${font :Bold:size=10}${color1}CPU$color${font} AMD Athlon 64 X2 4200+ @ ${freq_g cpu0}GHz $acpitemp °C${color}
  #Core 1 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 1' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu1}${color}
  #Core 2 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 2' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu2}${color}
  ${alignc 50}${voffset -5}${cpugraph 1 20,130 0000ff 00ff00 -t}${alignr}${cpugraph 2 20,130 0000ff 00ff00 -t}$color
  ${color0}${alignc 50}${voffset -10}${cpubar cpu1 5,130} ${alignr}${cpubar cpu2 5,130}
  ${alignc 30}${voffset -3}${color}${font :Bold:size=10}Core 1 $font${cpu cpu1}% ${alignr 30}${font :Bold:size=10}Core 2 $font${cpu cpu2}%${color}
  #########
  # MEMORY
  #########
  ${voffset 0}${font :Bold:size=10}${color1}MEMORY $font${color}$memperc% $color0${membar 5}${color}
  ${color}${font :Bold:size=10}Used:$font $mem of $memmax$alignr${font :bold:size=10} Free: $font$memeasyfree
  ${font :Bold:size=10}Buffers:$font $buffers $alignr ${font :Bold:size=10}Cached: $font$cached $alignr ${font :Bold:size=10}
  ${font :Bold:size=10}${color1}${voffset 0}USAGE ${color}${voffset 0}${font :Bold:size=10}${color1}${voffset 0}${alignr 42}RAM${color1}${voffset 0}${alignr 17}${font :Bold:size=10}CPU
  ${font :Bold:size=10}${top name 1}$font${alignr}${top cpu 1} %
  ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 1} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 2}$font${alignr}${top cpu 2} %
  ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 2} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 3}$font${alignr}${top cpu 3} %
  ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 3} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 4}$font${alignr}${top cpu 4} %
  ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 4} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 5}$font${alignr}${top cpu 5} %
  ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 5} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 6}$font${alignr}${top cpu 6} %
  ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 6} %
  #########
  # HDD
  #########
  ${font :bold:size=10}${color1}DISC $color$font sda:${execi 3600 cat /sys/block/sda/device/model || echo "none"} ${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="40" }${color green}$else${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="50" }${color orange}$else${color red}${font Ubuntu:Bold:size=10}UWAGA! $endif$endif${hddtemp /dev/sda}${color0}°C ${voffset 0}${alignr}${diskiograph /dev/sda 8,80 F57900 FCAF3E}
  #root
  $color${font :bold:size=10}root used(${fs_type /}): $font${fs_used /} of ${fs_size /} $color${fs_used_perc /} % ${color0}$alignr${fs_bar 5,45 /}
  $color${font :bold:size=10}write: $font${diskio_write /dev/sda}${alignc -20} ${font Ubuntu:bold:size=10}read:$font${diskio_read /dev/sda}$font
  #var
  $color${font :bold:size=10}var used(${fs_type /var}): $font${fs_used /var} of ${fs_size /var} $color$alignr${fs_used_perc /var} % ${color0}${fs_bar 5,45 /var}
  $color${font :bold:size=10}write: $font${diskio_write /dev/sda4}${alignc -20} ${font Ubuntu:bold:size=10}read:$font${diskio_read /dev/sda4}$font
  #home
  $color${font :bold:size=10}${font Ubuntu:bold:size=10}home used(${fs_type /home}): $font${fs_used /home} of ${fs_size /home} $color$alignr${fs_used_perc /home} % ${color0}${fs_bar 5,45 /home}${color}
  $color${font :bold:size=10}write: $font${diskio_write /dev/sda5}${alignc -20} ${font Ubuntu:bold:size=10}read:$font${diskio_read /dev/sda5}$font
  #swap
  ${font :Bold:size=10}swap used: $font$swap of $swapmax $color$alignr$swapperc% ${color0}${swapbar 8,50}
  ###########
  # NETWORK
  ###########
  ${voffset 0}${font :Bold:size=10}${color1}NETWORK ${voffset 0}${execpi 4 echo "\${font}\${color}(ping: \${font Ubuntu:Bold:size=10}\${color #66aaff}$(ping -W 1 -c 1 8.8.8.8 -q | grep rtt | egrep [0-9]+\.[0-9]+ -o | head -n 2 | tail -n 1)\${font}\${color} ms"})
  $color${font :Bold:size=10}External IP ${font}${alignr}${execi 10600 curl -s www.icanhazip.com}$font
  ###################################
  #Wykrywanie karty sieciowej
  ${if_existing /proc/net/route wlp3s0f0}
  ${voffset -15}$color${font Ubuntu:Bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr wlp3s0f0}
  ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr ${totalup eth0}
  ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff}
  ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr ${totaldown eth0}
  ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff}
  #
  ${else}${if_existing /proc/net/route wlp0s20u2u7}
  #
  ${voffset -15}$color${font Ubuntu:Bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr wlp0s20u2u7}
  ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr ${totalup eth0}
  ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff}
  ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr ${totaldown eth0}
  ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff}
  #
  ${else}${if_existing /proc/net/route enp0s20u2u7}
  #
  ${voffset -15}$color${font Ubuntu:Bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr enp0s20u2u7}
  ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr ${totalup eth0}
  ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff}
  ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr ${totaldown eth0}
  ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff}
  ${else}
  Network connected
  ${endif}${endif}${endif}
  #Koniec wykrywania karty sieciowej
  ${voffset -14}${color2}Outbound:$color${tcp_portmon 1 65535 count}${alignc -40}${color2} Inbound:$color${tcp_portmon 1 32767 count} $alignr${color2}Remote Service/Port:$color${tcp_portmon 32768 61000 count}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 0} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 0}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 1} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 1}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 2} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 2}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 3} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 3}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 4} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 4}
  #########################################################
  Załączniki:

  Manjaro Xfce - 64Bit Linux User #621110

  #6831

  piespawlowa
  Forumowicz

  A to moje Conky:

  conky.config = {
    alignment = 'top_right',
    background = yes,
    color1 = 'green',
    color2 = 'f9f9f9',
    cpu_avg_samples = 2,
    default_color = 'f9f9f9',
    	draw_shades = false,
    double_buffer = true,
    font = 'Cantarell:size=9',
    gap_x = 1,
    gap_y = 90,
    minimum_width = 200,
    no_buffers = true,
    own_window = true,
    own_window_type = 'desktop',
    own_window_transparent = true,
    own_window_argb_visual = true,
    	own_window_hints = 'undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager',
    update_interval = 1.0,
    use_xft = true,
  }
  conky.text = [[
  ${voffset 8}$color${font Cantarell:size=16}${time %a}$font${voffset -8}${goto 120}$color${font Cantarell:size=38}${time %e}$font
  ${voffset -30}$color${font Cantarell:size=18}${time %b}$font${voffset -3}$color${font Cantarell:size=20}${time %Y}$font
  #
  ${voffset 5}${goto 10}${color}CPU:${goto 40}$processes / $running_processes${goto 160}$color1$cpu%$color
  ${goto 10}${cpubar 6,165}
  ${voffset 5}${goto 10}$font$color2${top name 1}${goto 140}$color${top cpu 1}%
  ${goto 10}$color2${top name 2}${goto 140}$color${top cpu 2}%
  ${goto 10}$color2${top name 3}${goto 140}$color${top cpu 3}%
  ${goto 10}$color2${top name 4}${goto 140}$color${top cpu 4}%
  #
  ${voffset 5}${goto 10}${color}RAM:${goto 40}$mem${goto 160}$color1$memperc%$color
  ${goto 10}${membar 6,165}
  ${goto 10}${voffset 5}$color2${top_mem name 1}${goto 130}$color${top_mem mem_res 1}
  ${goto 10}$color2${top_mem name 2}${goto 130}$color${top_mem mem_res 2}
  ${goto 10}$color2${top_mem name 3}${goto 130}$color${top_mem mem_res 3}
  ${goto 10}$color2${top_mem name 4}${goto 130}$color${top_mem mem_res 4}
  ${goto 10}$color2${top_mem name 5}${goto 130}$color${top_mem mem_res 4}
  ${goto 10}$color2${top_mem name 6}${goto 130}$color${top_mem mem_res 4}
  #
  ${voffset 5}${goto 10}${color}TEMP CPU:$color1${goto 150}$acpitemp°C 
  ${goto 10}${color}BATERIA: ${if_match ${battery_percent}<10}${color red}${battery_percent}%${goto 120}${battery_time}${else}${color1}${battery_percent}%${goto 120}${battery_time}${endif}
  #
  ${voffset 5}${goto 10}${color2}root${goto 80}${fs_size /} - ${fs_used /}
  ${goto 10}${color2}home${goto 80}${fs_size /home} - ${fs_used /home}
  ${goto 10}${color2}mem${goto 80}$memmax - $mem
  ${goto 10}${color2}swap${goto 80}$swapmax - $swap
  #
  ${voffset 5}${goto 10}${color1}${font Cantarell:bold:size=9}Mabox Linux ${execi 10000 awk -F'=' '/DISTRIB_RELEASE=/ {printf $2" "} /CODENAME/ {print $2}' /etc/lsb-release}${font}
  #
  ${voffset 5}${goto 10}${execi 1200 whoami}@${nodename}
  ${goto 10}${color2}uptime: ${color}${uptime_short}
  ${goto 10}${color2}jčdro: ${color}${kernel}
  ${goto 10}${color2}architektura: ${color}${machine}
  ${goto 10}${color2}system plików: ${color}${fs_type}
  ${voffset 5}${goto 10}${color}dostêpne aktualizacje: ${color1}${font Cantarell:bold:size=10}${execpi 10800 checkupdates | wc -l}${font}${color}
  ${goto 10}${color}zainstalowane pakiety: ${color1}${execi 100 pacman -Q | wc -l}
  ${goto 10}${color}ostatnia aktualizacja: ${color1}${execi 100 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17}
  ]]

  Pożyczone od kogoś, ale nieco zmodyfikowane. Jest tylko to, czego potrzebuję, bez zbędnych pierdółek. Chcę wiedzieć co obciąża RAM, procesor, a także ile mi zostało miejsca w newralgicznych katalogach.
  Do edycji gorąco polecam Geany – cała litania jest dzięki niemu bardziej przejrzysta.

  flameshot_screenshot

  Mabox. Lenowo Thinkpad T400. 3GB RAM.

Oglądasz 6 posty - 1 do 6 (z 6 ogółem)

Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć w tym wątku.