Pokaż swoje Conky

Jesteś nowy na forum? Przeczytaj ...

Home Fora Środowiska graficzne Inne Pokaż swoje Conky

Ten wątek zawiera 26 odpowiedzi, ma 8 uczestników, ostatnio zmodyfikowany przez napcok napcok 2 h, 52 minut temu.

Oglądasz 15 posty - 1 do 15 (z 27 ogółem)
 • Autor
  Posty
 • #6772
  napcok
  napcok
  Administrator

  W tym wątku proszę o umieszczanie tylko swoich plików konfiguracyjnych do Conky.
  Plik konfiguracyjny umieszczamy w znaczniku code.
  Proszę od razu wrzucać też zrzut ekranu – może być jako załącznik – plik wielkości do 512KB.

  Aby wypróbować dany config zapisujemy go jako ~/.conkyrc i wydajemy polecenie:

  killall conky; conky &

  #6773
  napcok
  napcok
  Administrator

  To ja pierwszy… podzielę się swoim plikiem dla Conky.

  own_window yes
  own_window_type normal
  # own_window_argb_visual yes
  # own_window_argb_value 125
  own_window_transparent yes
  own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
  own_window_colour 000000
  own_window_class Conky
  own_window_title Mabox Quakeworld Monitor Conky
  
  gap_x 15
  gap_y 50
  alignment tr
  minimum_width 200
  
  use_xft yes
  xftfont Cantarell:size=9
  xftalpha 1
  override_utf8_locale yes
  draw_shades no #yes
  default_shade_color 000000
  draw_outline no
  default_outline_color 000000
  
  color2 f6cb33
  cpu_avg_samples 2
  default_color CCCCCC
  
  draw_borders no #yes
  
  stippled_borders 5
  border_inner_margin 5
  border_outer_margin 0
  border_width 2
  
  background yes
  no_buffers yes
  imlib_cache_size 0
  
  double_buffer yes
  update_interval 1
  
  TEXT
  ${voffset 8}$color${font Cantarell:size=16}${time %A}$font${voffset -8}$alignr${color 5e0b0b}${font Cantarell:size=38}${time %e}$font
  $color${voffset -30}$color${font Cantarell:size=18}${time %B}$font${voffset -3} $color${font Cantarell:size=20}${time %Y}$font
  #${voffset 10}$alignr$color Kraków (PL) ${weather http://weather.noaa.gov/pub/data/observations/metar/stations/ EPKK temperature temperature 15}°C
  #
  ${voffset 10}${goto 40}${color}CPU$alignr$cpu%
  $color2${goto 40}$alignr${cpubar 4,175}
  ${voffset 5}${goto 40}$font$color2${top name 1}$alignr$color${top cpu 1}%
  ${goto 40}$color2${top name 2}$alignr$color${top cpu 2}%
  ${goto 40}$color2${top name 3}$alignr$color${top cpu 3}%
  ${goto 40}$color2${top name 4}$alignr$color${top cpu 4}%
  #
  ${voffset 10}${goto 40}${color}RAM$alignr$mem/$memmax
  $color2${goto 40}$alignr${membar 4,175}
  ${goto 40}${voffset 5}$color2${top_mem name 1}$alignr$color${top_mem mem_res 1}
  ${goto 40}$color2${top_mem name 2}$alignr$color${top_mem mem_res 2}
  ${goto 40}$color2${top_mem name 3}$alignr$color${top_mem mem_res 3}
  ${goto 40}$color2${top_mem name 4}$alignr$color${top_mem mem_res 4}
  #
  ${voffset 10}$alignr dysk ${color2}${fs_used /} - ${fs_size /}
  $alignr$color pamięć ${color2}$mem - $memmax
  #${alignr}${color2}${font Cantarell:size=9}swap $swapmax - $swap
  #
  ${voffset 10}$alignr${color} Mabox Linux ${execi 10000 awk -F'=' '/DISTRIB_RELEASE=/ {printf $2" "} /CODENAME/ {print $2}' /etc/lsb-release}
  #
  ${voffset 10}$alignr${execi 1200 whoami}@${nodename}
  ${alignr}${color2}${font Cantarell:size=9}uptime ${color}${uptime_short}
  ${alignr}${color2}${font Cantarell:size=9}${alignr}jądro ${color}${kernel}
  ${alignr}${color2}${font Cantarell:size=9}${alignr}architektura ${color}${machine}
  ${alignr}${color2}${font Cantarell:size=9}${alignr}system plików ${color}${fs_type}
  ${voffset 10}${alignr}${color} dostępne aktualizacje ${color 5e0b0b}${font Cantarell:bold:size=10}${execpi 10800 checkupdates | wc -l}${font}${color}
  ${alignr}${color} zainstalowane pakiety: ${color2}${execi 10000 pacman -Q | wc -l}
  ${alignr}${color} ostatnia aktualizacja: ${color2}${execi 10000 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17}
  
  Załączniki:
  #6775
  Robert75
  Robert75
  Forumowicz

  A to mój config conky, a raczej @diatryba.

  use_xft yes
  xftfont Bold:size=9
  xftalpha 0.1
  text_buffer_size 2048
  
  # Update interval in seconds
  update_interval 2
  
  # This is the number of times Conky will update before quitting.
  # Set to zero to run forever.
  total_run_times 0
  
  # Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
  own_window yes
  own_window_transparent yes
  own_window_argb_visual yes
  #When ARGB visuals are enabled, use this to modify the alpha value used.
  #Valid range is 0-255, where 0 (zero) is 0% opacity, and 255 is 100% opacity.
  own_window_argb_value 0
  #own_window_type panel
  #own_window_type desktop
  own_window_hints undecorated,sticky,below,skip_taskbar,skip_pager
  
  # Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
  double_buffer yes
  
  # Minimum size of text area
  minimum_size 180 0
  maximum_width 300
  
  # Draw shades?
  draw_shades no
  
  # Draw outlines?
  draw_outline no
  
  # Draw borders around text
  draw_borders no
  
  # Stippled borders?
  stippled_borders 0
  
  # border margins
  #border_margins 5
  
  # border width
  border_width 1
  
  # Default colors and also border colors
  default_color green
  default_shade_color black
  #default_outline_color black
  own_window_colour 000000
  #default_color d8d8d8
  color1 yellow
  
  # Text alignment, other possible values are commented
  #alignment top_left
  #alignment top_right
  #alignment bottom_left
  alignment top_right
  
  # Gap between borders of screen and text
  # same thing as passing -x at command line
  gap_x 5
  gap_y 0
  
  # Subtract file system buffers from used memory?
  no_buffers yes
  
  # set to yes if you want all text to be in uppercase
  uppercase no
  
  # number of cpu samples to average
  # set to 1 to disable averaging
  cpu_avg_samples 1
  
  # number of net samples to average
  # set to 1 to disable averaging
  net_avg_samples 1
  
  # Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
  override_utf8_locale yes
  
  # Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects.
  use_spacer none
  
  background yes
  TEXT
  #${alignr}${font Source Sans Pro:pixelsize=26}Pulpit ${desktop}${font}
  ###########
  #--DATE
  ###########
  ${color1}${font :bold:size=10}DATE $color$font
  ${voffset -15}$color${font :size=9}$alignc${time %A}, ${time %d}${if_match "${time %B}"=="styczeń" }stycznia$else ${if_match "${time %B}"=="luty" }lutego$else ${if_match "${time %B}"=="marzec" }marca$else${if_match "${time %B}"=="kwiecień" }kwietnia$else${if_match "${time %B}"=="maj" }maja$else${if_match "${time %B}"=="czerwiec" }czerwca$else${if_match "${time %B}"=="lipiec" }lipca$else${if_match "${time %B}"=="sierpień" }sierpnia$else${if_match "${time %B}"=="wrzesień" }września$else${if_match "${time %B}"=="październik" }października$else${if_match "${time %B}"=="listopad" }listopada$else${if_match "${time %B}"=="grudzień" }grudnia$endif$endif$endif$endif$endif$endif$endif$endif$endif$endif$endif$endif ${time %Y} r.$font$color
  ${voffset -15}$color${font}${font :size=10}$alignr${voffset 0}${time %H:%M}$font
  #########
  # SYSTEM
  #########
  ${voffset 0}${font :bold:size=10}${color1}SYSTEM $font${color}Manjaro${alignr 20}${execi 60 lsb_release -c}$color${font}
  ${font :Bold:size=10}$sysname kernel: $font$kernel $alignr $machine
  ${font :Bold:size=10}Czas działania: $font$alignr $uptime
  #GPU Temperature $alignr ${execi 30 sensors | grep 'temp1:' | cut -c16-19}°C
  ${font :Bold:size=10}Pakiety do aktualizacji: $font${alignr 8}${execi 20 checkupdates | wc -l}
  ${font :Bold:size=10}Pakiety zainstalowane: $font$alignr${execi 20 pacman -Q | wc -l}
  ${font :Bold:size=10}Ostatnia aktualizacja: $font$alignr${execi 20 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17}
  ##########
  # CPU
  ##########
  ${font :Bold:size=10}${color1}CPU$color${font} AMD Athlon 64 X2 4200+ @ ${freq_g cpu0}GHz $acpitemp °C${color}
  #Core 1 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 1' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu1}${color}
  #Core 2 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 2' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu2}${color}
  ${alignc 50}${voffset -5}${cpugraph 1 20,130 0000ff 00ff00 -t}${alignr}${cpugraph 2 20,130 0000ff 00ff00 -t}$color
  ${color0}${alignc 50}${voffset -10}${cpubar cpu1 5,130} ${alignr}${cpubar cpu2 5,130}
  ${alignc 30}${voffset -3}${color}${font :Bold:size=10}Core 1 $font${cpu cpu1}% ${alignr 30}${font :Bold:size=10}Core 2 $font${cpu cpu2}%${color}
  #########
  # MEMORY
  #########
  ${voffset 0}${font :Bold:size=10}${color1}MEMORY $font${color}$memperc% $color0${membar 5}${color}
  ${color}${font :Bold:size=10}Used:$font $mem of $memmax$alignr${font :bold:size=10} Free: $font$memeasyfree
  ${font :Bold:size=10}Buffers:$font $buffers $alignr ${font :Bold:size=10}Cached: $font$cached $alignr ${font :Bold:size=10}
  ${font :Bold:size=10}${color1}${voffset 0}USAGE ${color}${voffset -2}${font :Bold:size=10}${color1}${voffset 0}${alignr 32}RAM${color}${font}${color1}${voffset 0}${alignr 17}CPU $alignr ${font :Bold:size=10}${color1}${voffset 0}
  ${font :Bold:size=10}${top name 1}$font${alignr}${top cpu 1} %
  ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 1} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 2}$font${alignr}${top cpu 2} %
  ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 2} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 3}$font${alignr}${top cpu 3} %
  ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 3} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 4}$font${alignr}${top cpu 4} %
  ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 4} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 5}$font${alignr}${top cpu 5} %
  ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 5} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 6}$font${alignr}${top cpu 6} %
  ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 6} %
  #########
  # HDD
  #########
  ${font :bold:size=10}${color1}DISC $color$font sda:${execi 3600 cat /sys/block/sda/device/model || echo "none"} ${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="40" }${color green}$else${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="50" }${color orange}$else${color red}${font Ubuntu:Bold:size=10}UWAGA! $endif$endif${hddtemp /dev/sda}${color} °C ${voffset 0}${alignr}${diskiograph /dev/sda 8,80 F57900 FCAF3E}
  #root
  $color${font :bold:size=10}root used(${fs_type /}): $font${fs_used /} of ${fs_size /} $color${fs_used_perc /} % ${color0}$alignr${fs_bar 5,45 /}
  $color${font :bold:size=10}write: $font${diskio_write /dev/sda}${alignc -20} ${font Ubuntu:bold:size=10}read:$font${diskio_read /dev/sda}$font
  #var
  $color${font :bold:size=10}var used(${fs_type /var}): $font${fs_used /var} of ${fs_size /var} $color$alignr${fs_used_perc /var} % ${color0}${fs_bar 5,45 /var}
  $color${font :bold:size=10}write: $font${diskio_write /dev/sda4}${alignc -20} ${font Ubuntu:bold:size=10}read:$font${diskio_read /dev/sda4}$font
  #home
  $color${font :bold:size=10}${font Ubuntu:bold:size=10}home used(${fs_type /home}): $font${fs_used /home} of ${fs_size /home} $color$alignr${fs_used_perc /home} % ${color0}${fs_bar 5,45 /home}${color}
  $color${font :bold:size=10}write: $font${diskio_write /dev/sda5}${alignc -20} ${font Ubuntu:bold:size=10}read:$font${diskio_read /dev/sda5}$font
  #swap
  ${font :Bold:size=10}swap used: $font$swap of $swapmax $color$alignr$swapperc% ${color0}${swapbar 5,45}
  ###########
  # NETWORK
  ###########
  ${voffset 0}${font :Bold:size=10}${color1}NETWORK ${voffset 0}${execpi 4 echo "\${font}\${color}(ping: \${font Ubuntu:bold:size=10}\${color #66aaff}$(ping -W 1 -c 1 8.8.8.8 -q | grep rtt | egrep [0-9]+\.[0-9]+ -o | head -n 2 | tail -n 1)\${font}\${color} ms"})
  $color${font :bold:size=10}External IP ${font}${alignr}${execi 10600 curl -s www.icanhazip.com}$font
  ###################################
  #Wykrywanie karty sieciowej
  ${if_existing /proc/net/route wlp3s0f0}
  ${voffset -15}$color${font Ubuntu:bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr wlp3s0f0}
  ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr ${totalup eth0}
  ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff}
  ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr ${totaldown eth0}
  ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff}
  #
  ${else}${if_existing /proc/net/route wlp0s20u2u7}
  #
  ${voffset -15}$color${font Ubuntu:bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr wlp0s20u2u7}
  ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr ${totalup eth0}
  ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff}
  ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr ${totaldown eth0}
  ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff}
  #
  ${else}${if_existing /proc/net/route enp0s20u2u7}
  #
  ${voffset -15}$color${font Ubuntu:bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr enp0s20u2u7}
  ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr ${totalup eth0}
  ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff}
  ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr ${totaldown eth0}
  ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff}
  ${else}
  Network connected
  ${endif}${endif}${endif}
  #Koniec wykrywania karty sieciowej
  ${voffset -14}${color2}Outbound:$color${tcp_portmon 1 65535 count}${alignc -40}${color2} Inbound:$color${tcp_portmon 1 32767 count} $alignr${color2}Remote Service/Port:$color${tcp_portmon 32768 61000 count}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 0} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 0}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 1} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 1}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 2} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 2}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 3} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 3}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 4} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 4}
  #########################################################

  Muszę dodać że aby była wyświetlana temperatura dysku twardego, trzeba doinstalować pakiet hddtemp.
  A następnie aktywować poleceniami:
  # systemctl start hddtemp
  oraz
  # systemctl enable hddtemp

  Załączniki:

  Anarchy Xfce - 64Bit Linux User #621110
  https://anarchy-linux.org/

  #6804
  Robert75
  Robert75
  Forumowicz

  @napcok trochę zmodyfikowałem Twój config conky, a konkretnie zmieniłem wyświetlanie procesora z jedno na dwurdzeniowy.

    own_window yes
    own_window_type normal
    # own_window_argb_visual yes
    # own_window_argb_value 125
  own_window_transparent yes
    own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
  own_window_colour 000000
    own_window_class Conky
    own_window_title Mabox Quakeworld Monitor Conky
  
  gap_x 5
  gap_y 0
  alignment top_right
    minimum_width 200
  
    use_xft yes
    xftfont Cantarell:size=9
    xftalpha 1
    override_utf8_locale yes
    draw_shades no #yes
    default_shade_color 000000
    draw_outline no
    default_outline_color 000000
  
    color2 f6cb33
    cpu_avg_samples 2
    default_color CCCCCC
  
    draw_borders no #yes
  
    stippled_borders 5
    border_inner_margin 5
    border_outer_margin 0
    border_width 2
  
    background yes
    no_buffers yes
    imlib_cache_size 0
  
    double_buffer yes
    update_interval 1
  
  own_window_argb_value 0
  own_window_argb_visual yes
  minimum_size 0 0
    TEXT
    ${voffset 8}$color${font Cantarell:size=20}${time %A}$font${voffset -5}$alignr${color 5e0b0b}${font Cantarell:size=35}${time %e}$font
    $color${voffset -25}$color${font Cantarell:size=20}${time %B}$font${voffset -11} $color${font Cantarell:size=20}${time %Y}$font
    
  #Core 1 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 1' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu1}${color}
  #Core 2 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 2' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu2}${color}
    ${alignc 50}${voffset -5}${cpugraph 1 20,130 0000ff 00ff00 -t}${alignr}${cpugraph 2 20,130   0000ff 00ff00 -t}$color2
    ${color2}${alignc 50}${voffset -10}${cpubar cpu1 5,130} ${alignr}${cpubar cpu2 5,130}
    ${alignc 30}${voffset -3}${color2}${font :Bold:size=10}Core 1 $font${cpu cpu1}% ${alignr 30}${font :Bold:size=10}Core 2 $font${cpu cpu2}%${color2}
    ########
    ${voffset 10}${goto 40}${color2}${font :Bold:size=10}
    ${goto 40}$color2${top name 2}$alignr$color${top cpu 2}%
    ${goto 40}$color2${top name 3}$alignr$color${top cpu 3}%
    ${goto 40}$color2${top name 4}$alignr$color${top cpu 4}%
    ${goto 40}$color2${top name 4}$alignr$color${top cpu 5}%
    ${goto 40}$color2${top name 4}$alignr$color${top cpu 6}%
  
    #
    ${voffset 10}${goto 40}${color2}${font :Bold:size=10}RAM $alignr$mem/$memmax
    $color2${goto 40}$alignr${membar 4,175}
    ${goto 40}${voffset 5}$color2${top_mem name 1}$alignr$color${top_mem mem_res 1}
    ${goto 40}$color2${top_mem name 2}$alignr$color${top_mem mem_res 2}
    ${goto 40}$color2${top_mem name 3}$alignr$color${top_mem mem_res 3}
    ${goto 40}$color2${top_mem name 4}$alignr$color${top_mem mem_res 4}
    #
    ${voffset 10}$alignr dysk ${color2}${fs_used /} - ${fs_size /}
    $alignr$color pamięć ${color2}$mem - $memmax
    #${alignr}${color2}${font Cantarell:size=10}swap $swapmax - $swap
    #
    ${voffset 10}$alignr${color} Manjaro ${execi 10000 awk -F'=' '/DISTRIB_RELEASE=/ {printf $2" "} /CODENAME/ {print $2}' /etc/lsb-release}
    ${voffset 10}${goto 40}${color2}${font :Bold:size=10}
    ${voffset 10}$alignr${execi 1200 whoami}@${nodename}
    ${alignr}${color}${font Bold:size=10}Czas działania ${color2}${uptime_short}
    ${alignr}${color}${font Bold:size=10}${alignr}Kernel ${color2}${kernel}
    ${alignr}${color}${font Bold:size=10}${alignr}Architektura ${color2}${machine}
    ${alignr}${color}${font Bold:size=10}${alignr}System plików ${color2}${fs_type}
    ${voffset 10}${alignr}${color} Dostępne aktualizacje ${color 5e0b0b}${font Cantarell:bold:size=10}${execpi 10800 checkupdates | wc -l}${font}${color}
    ${alignr}${color} Zainstalowane pakiety: ${color2}${execi 10000 pacman -Q | wc -l}
    ${alignr}${color} Ostatnia aktualizacja: ${color2}${execi 10000 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17}
  Załączniki:

  Anarchy Xfce - 64Bit Linux User #621110
  https://anarchy-linux.org/

  #6825
  Robert75
  Robert75
  Forumowicz

  Wprowadziłem trochę zmian kosmetycznych w swoim conky.

  use_xft yes
  xftfont Bold:size=9
  xftalpha 0.1
  text_buffer_size 2048
  
  # Update interval in seconds
  update_interval 2
  
  # This is the number of times Conky will update before quitting.
  # Set to zero to run forever.
  total_run_times 0
  
  # Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
  own_window yes
  own_window_transparent yes
  own_window_argb_visual yes
  #When ARGB visuals are enabled, use this to modify the alpha value used.
  #Valid range is 0-255, where 0 (zero) is 0% opacity, and 255 is 100% opacity.
  own_window_argb_value 0
  #own_window_type panel
  #own_window_type desktop
  own_window_hints undecorated,sticky,below,skip_taskbar,skip_pager
  
  # Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
  double_buffer yes
  
  # Minimum size of text area
  minimum_size 170 0
  maximum_width 300
  
  # Draw shades?
  draw_shades no
  
  # Draw outlines?
  draw_outline no
  
  # Draw borders around text
  draw_borders no
  
  # Stippled borders?
  stippled_borders 0
  
  # border margins
  #border_margins 5
  
  # border width
  border_width 1
  
  # Default colors and also border colors
  default_color green
  default_shade_color black
  #default_outline_color black
  own_window_colour 000000
  #default_color d8d8d8
  color1 yellow
  
  # Text alignment, other possible values are commented
  #alignment top_left
  #alignment top_right
  #alignment bottom_left
  alignment top_right
  
  # Gap between borders of screen and text
  # same thing as passing -x at command line
  gap_x 5
  gap_y 0
  
  # Subtract file system buffers from used memory?
  no_buffers yes
  
  # set to yes if you want all text to be in uppercase
  uppercase no
  
  # number of cpu samples to average
  # set to 1 to disable averaging
  cpu_avg_samples 1
  
  # number of net samples to average
  # set to 1 to disable averaging
  net_avg_samples 1
  
  # Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
  override_utf8_locale yes
  
  # Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects.
  use_spacer none
  
  background yes
  TEXT
  #${alignr}${font Source Sans Pro:pixelsize=26}Pulpit ${desktop}${font}
  # SYSTEM
  #########
  ${voffset 0}${font :Bold:size=10}${color1}SYSTEM $color$font Manjaro Xfce       ${execi 10000 awk -F'=' '/DISTRIB_RELEASE=/ {printf $2" "} /CODENAME/ {print $2}' /etc/lsb-release}
  ${font :Bold:size=10}$sysname kernel: $font$kernel $alignr $machine
  ${font :Bold:size=10}Czas działania: $font$alignr $uptime
  #GPU Temperature $alignr ${execi 30 sensors | grep 'temp1:' | cut -c16-19}°C
  ${font :Bold:size=10}Pakiety do aktualizacji: $font${alignr 8}${voffset 0}${color1}${execpi 80 checkupdates | wc -l}${font}${color}
  ${font :Bold:size=10}Pakiety zainstalowane: $font$alignr${execi 20 pacman -Q | wc -l}
  ${font :Bold:size=10}Ostatnia aktualizacja: $font$alignr${execi 20 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17}
  ##########
  # CPU
  ##########
  ${font :Bold:size=10}${color1}CPU$color${font} AMD Athlon 64 X2 4200+ @ ${freq_g cpu0}GHz $acpitemp °C${color}
  #Core 1 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 1' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu1}${color}
  #Core 2 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 2' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu2}${color}
  ${alignc 50}${voffset -5}${cpugraph 1 20,130 0000ff 00ff00 -t}${alignr}${cpugraph 2 20,130 0000ff 00ff00 -t}$color
  ${color0}${alignc 50}${voffset -10}${cpubar cpu1 5,130} ${alignr}${cpubar cpu2 5,130}
  ${alignc 30}${voffset -3}${color}${font :Bold:size=10}Core 1 $font${cpu cpu1}% ${alignr 30}${font :Bold:size=10}Core 2 $font${cpu cpu2}%${color}
  #########
  # MEMORY
  #########
  ${voffset 0}${font :Bold:size=10}${color1}MEMORY $font${color}$memperc% $color0${membar 5}${color}
  ${color}${font :Bold:size=10}Used:$font $mem of $memmax$alignr${font :bold:size=10} Free: $font$memeasyfree
  ${font :Bold:size=10}Buffers:$font $buffers $alignr ${font :Bold:size=10}Cached: $font$cached $alignr ${font :Bold:size=10}
  ${font :Bold:size=10}${color1}${voffset 0}USAGE ${color}${voffset 0}${font :Bold:size=10}${color1}${voffset 0}${alignr 42}RAM${color1}${voffset 0}${alignr 17}${font :Bold:size=10}CPU
  ${font :Bold:size=10}${top name 1}$font${alignr}${top cpu 1} %
  ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 1} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 2}$font${alignr}${top cpu 2} %
  ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 2} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 3}$font${alignr}${top cpu 3} %
  ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 3} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 4}$font${alignr}${top cpu 4} %
  ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 4} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 5}$font${alignr}${top cpu 5} %
  ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 5} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 6}$font${alignr}${top cpu 6} %
  ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 6} %
  #########
  # HDD
  #########
  ${font :bold:size=10}${color1}DISC $color$font sda:${execi 3600 cat /sys/block/sda/device/model || echo "none"} ${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="40" }${color green}$else${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="50" }${color orange}$else${color red}${font Ubuntu:Bold:size=10}UWAGA! $endif$endif${hddtemp /dev/sda}${color0}°C ${voffset 0}${alignr}${diskiograph /dev/sda 8,80 F57900 FCAF3E}
  #root
  $color${font :bold:size=10}root used(${fs_type /}): $font${fs_used /} of ${fs_size /} $color${fs_used_perc /} % ${color0}$alignr${fs_bar 5,45 /}
  $color${font :bold:size=10}write: $font${diskio_write /dev/sda}${alignc -20} ${font Ubuntu:bold:size=10}read:$font${diskio_read /dev/sda}$font
  #var
  $color${font :bold:size=10}var used(${fs_type /var}): $font${fs_used /var} of ${fs_size /var} $color$alignr${fs_used_perc /var} % ${color0}${fs_bar 5,45 /var}
  $color${font :bold:size=10}write: $font${diskio_write /dev/sda4}${alignc -20} ${font Ubuntu:bold:size=10}read:$font${diskio_read /dev/sda4}$font
  #home
  $color${font :bold:size=10}${font Ubuntu:bold:size=10}home used(${fs_type /home}): $font${fs_used /home} of ${fs_size /home} $color$alignr${fs_used_perc /home} % ${color0}${fs_bar 5,45 /home}${color}
  $color${font :bold:size=10}write: $font${diskio_write /dev/sda5}${alignc -20} ${font Ubuntu:bold:size=10}read:$font${diskio_read /dev/sda5}$font
  #swap
  ${font :Bold:size=10}swap used: $font$swap of $swapmax $color$alignr$swapperc% ${color0}${swapbar 8,50}
  ###########
  # NETWORK
  ###########
  ${voffset 0}${font :Bold:size=10}${color1}NETWORK ${voffset 0}${execpi 4 echo "\${font}\${color}(ping: \${font Ubuntu:Bold:size=10}\${color #66aaff}$(ping -W 1 -c 1 8.8.8.8 -q | grep rtt | egrep [0-9]+\.[0-9]+ -o | head -n 2 | tail -n 1)\${font}\${color} ms"})
  $color${font :Bold:size=10}External IP ${font}${alignr}${execi 10600 curl -s www.icanhazip.com}$font
  ###################################
  #Wykrywanie karty sieciowej
  ${if_existing /proc/net/route wlp3s0f0}
  ${voffset -15}$color${font Ubuntu:Bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr wlp3s0f0}
  ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr ${totalup eth0}
  ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff}
  ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr ${totaldown eth0}
  ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff}
  #
  ${else}${if_existing /proc/net/route wlp0s20u2u7}
  #
  ${voffset -15}$color${font Ubuntu:Bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr wlp0s20u2u7}
  ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr ${totalup eth0}
  ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff}
  ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr ${totaldown eth0}
  ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff}
  #
  ${else}${if_existing /proc/net/route enp0s20u2u7}
  #
  ${voffset -15}$color${font Ubuntu:Bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr enp0s20u2u7}
  ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr ${totalup eth0}
  ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff}
  ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr ${totaldown eth0}
  ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff}
  ${else}
  Network connected
  ${endif}${endif}${endif}
  #Koniec wykrywania karty sieciowej
  ${voffset -14}${color2}Outbound:$color${tcp_portmon 1 65535 count}${alignc -40}${color2} Inbound:$color${tcp_portmon 1 32767 count} $alignr${color2}Remote Service/Port:$color${tcp_portmon 32768 61000 count}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 0} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 0}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 1} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 1}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 2} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 2}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 3} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 3}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 4} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 4}
  #########################################################
  Załączniki:

  Anarchy Xfce - 64Bit Linux User #621110
  https://anarchy-linux.org/

  #6831

  piespawlowa
  Forumowicz

  A to moje Conky:

  conky.config = {
    alignment = 'top_right',
    background = yes,
    color1 = 'green',
    color2 = 'f9f9f9',
    cpu_avg_samples = 2,
    default_color = 'f9f9f9',
    	draw_shades = false,
    double_buffer = true,
    font = 'Cantarell:size=9',
    gap_x = 1,
    gap_y = 90,
    minimum_width = 200,
    no_buffers = true,
    own_window = true,
    own_window_type = 'desktop',
    own_window_transparent = true,
    own_window_argb_visual = true,
    	own_window_hints = 'undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager',
    update_interval = 1.0,
    use_xft = true,
  }
  conky.text = [[
  ${voffset 8}$color${font Cantarell:size=16}${time %a}$font${voffset -8}${goto 120}$color${font Cantarell:size=38}${time %e}$font
  ${voffset -30}$color${font Cantarell:size=18}${time %b}$font${voffset -3}$color${font Cantarell:size=20}${time %Y}$font
  #
  ${voffset 5}${goto 10}${color}CPU:${goto 40}$processes / $running_processes${goto 160}$color1$cpu%$color
  ${goto 10}${cpubar 6,165}
  ${voffset 5}${goto 10}$font$color2${top name 1}${goto 140}$color${top cpu 1}%
  ${goto 10}$color2${top name 2}${goto 140}$color${top cpu 2}%
  ${goto 10}$color2${top name 3}${goto 140}$color${top cpu 3}%
  ${goto 10}$color2${top name 4}${goto 140}$color${top cpu 4}%
  #
  ${voffset 5}${goto 10}${color}RAM:${goto 40}$mem${goto 160}$color1$memperc%$color
  ${goto 10}${membar 6,165}
  ${goto 10}${voffset 5}$color2${top_mem name 1}${goto 130}$color${top_mem mem_res 1}
  ${goto 10}$color2${top_mem name 2}${goto 130}$color${top_mem mem_res 2}
  ${goto 10}$color2${top_mem name 3}${goto 130}$color${top_mem mem_res 3}
  ${goto 10}$color2${top_mem name 4}${goto 130}$color${top_mem mem_res 4}
  ${goto 10}$color2${top_mem name 5}${goto 130}$color${top_mem mem_res 4}
  ${goto 10}$color2${top_mem name 6}${goto 130}$color${top_mem mem_res 4}
  #
  ${voffset 5}${goto 10}${color}TEMP CPU:$color1${goto 150}$acpitemp°C 
  ${goto 10}${color}BATERIA: ${if_match ${battery_percent}<10}${color red}${battery_percent}%${goto 120}${battery_time}${else}${color1}${battery_percent}%${goto 120}${battery_time}${endif}
  #
  ${voffset 5}${goto 10}${color2}root${goto 80}${fs_size /} - ${fs_used /}
  ${goto 10}${color2}home${goto 80}${fs_size /home} - ${fs_used /home}
  ${goto 10}${color2}mem${goto 80}$memmax - $mem
  ${goto 10}${color2}swap${goto 80}$swapmax - $swap
  #
  ${voffset 5}${goto 10}${color1}${font Cantarell:bold:size=9}Mabox Linux ${execi 10000 awk -F'=' '/DISTRIB_RELEASE=/ {printf $2" "} /CODENAME/ {print $2}' /etc/lsb-release}${font}
  #
  ${voffset 5}${goto 10}${execi 1200 whoami}@${nodename}
  ${goto 10}${color2}uptime: ${color}${uptime_short}
  ${goto 10}${color2}jčdro: ${color}${kernel}
  ${goto 10}${color2}architektura: ${color}${machine}
  ${goto 10}${color2}system plików: ${color}${fs_type}
  ${voffset 5}${goto 10}${color}dostêpne aktualizacje: ${color1}${font Cantarell:bold:size=10}${execpi 10800 checkupdates | wc -l}${font}${color}
  ${goto 10}${color}zainstalowane pakiety: ${color1}${execi 100 pacman -Q | wc -l}
  ${goto 10}${color}ostatnia aktualizacja: ${color1}${execi 100 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17}
  ]]

  Pożyczone od kogoś, ale nieco zmodyfikowane. Jest tylko to, czego potrzebuję, bez zbędnych pierdółek. Chcę wiedzieć co obciąża RAM, procesor, a także ile mi zostało miejsca w newralgicznych katalogach.
  Do edycji gorąco polecam Geany – cała litania jest dzięki niemu bardziej przejrzysta.

  flameshot_screenshot

  Mabox/XFCE. Lenowo Thinkpad T400. 3GB RAM.

  #6899
  LinGruby
  LinGruby
  Forumowicz

  Mój config jest na github więc nie będę kopiował a oto link:

  conky-config

  Conky

  ( ͡° ͜ʖ ͡°) Linux User #592024
  System: Host: arch-bspwm Kernel: 4.19.5.ll6-1-lingruby-git+ x86_64 (64 bit gcc: 8.2.1)
  Desktop: mwm info: polybar wm: bspwm 0.9.5 dm: lightdm Distro: Arch Linux
  Machine: Device: laptop System: Acer product: Aspire E5-571

  #7126
  Robert75
  Robert75
  Forumowicz
  #========================================================================
  use_xft yes
  xftfont 123:size=9
  xftalpha 0.1
  text_buffer_size 2048
  
  # Update interval in seconds
  update_interval 1
  
  # This is the number of times Conky will update before quitting.
  # Set to zero to run forever.
  total_run_times 0
  
  # Create own window instead of using desktop (required in thunar)
  own_window yes
  own_window_transparent yes
  own_window_argb_visual yes
  #When ARGB visuals are enabled, use this to modify the alpha value used.
  #Valid range is 0-255, where 0 (zero) is 0% opacity, and 255 is 100% opacity.
  own_window_argb_value 0
  #own_window_type panel
  #own_window_type desktop
  own_window_hints undecorated,sticky,below,skip_taskbar,skip_pager
  
  # Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
  double_buffer yes
  
  # Minimum size of text area
  minimum_size 300 300
  maximum_width 300
  
  # Draw shades?
  draw_shades no
  
  # Draw outlines?
  draw_outline no
  
  # Draw borders around text
  draw_borders no
  
  # Stippled borders?
  stippled_borders 0
  
  # border margins
  #border_margins 5
  
  # border width
  border_width 1
  
  # Default colors and also border colors
  default_color green
  default_shade_color black
  #default_outline_color black
  own_window_colour 000000
  #default_color d8d8d8
  color1 yellow
  color2 orange
  color3 cyan
  
  # Text alignment, other possible values are commented
  #alignment top_left
  #alignment top_right
  #alignment bottom_left
  alignment top_right
  
  # Gap between borders of screen and text
  # same thing as passing -x at command line
  gap_x 5
  gap_y 0
  
  # Subtract file system buffers from used memory?
  no_buffers yes
  
  # set to yes if you want all text to be in uppercase
  uppercase no
  
  # number of cpu samples to average
  # set to 1 to disable averaging
  cpu_avg_samples 1
  
  # number of net samples to average
  # set to 1 to disable averaging
  net_avg_samples 1
  
  # Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
  override_utf8_locale yes
  
  # Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects.
  use_spacer none
  
  background yes
  
  TEXT
  #${alignr}${font Ubuntu:pixelsize=26}Pulpit ${desktop}
  ##########
  # SYSTEM
  ##########
  ${color3}${font Roboto Black:size=17}$alignc${time %H:%M:%S}
  ${voffset -12}${font Roboto Black:size=13}$alignc${time %e} ${time %B} ${time %A} ${time %Y}
  ${color1}${font Roboto Black:size=9}${scroll 42 ${execi 1200 whoami}@${nodename}-$sysname $kernel $machine}
  ${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}SYSTEM $color$font Manjaro Xfce        ${execi 10000 awk -F'=' '/DISTRIB_RELEASE=/ {printf $2" "} /CODENAME/ {print $2}' /etc/lsb-release}
  ${font :Bold:size=10}$sysname kernel: $font$kernel$alignr$machine
  ${font :Bold:size=10}Czas działania: $font$alignr$uptime
  #GPU Temperature $alignr ${execi 30 sensors | grep 'temp1:' | cut -c16-19}°C
  ${font :Bold:size=10}Pakiety do aktualizacji: $font${alignr 8}${voffset 0}${color2}${execpi 80 checkupdates | wc -l}${color}${font}
  ${font :Bold:size=10}Pakiety zainstalowane: $font$alignr${execi 20 pacman -Q | wc -l}
  ${font :Bold:size=10}Ostatnia aktualizacja: $font$alignr${execi 20 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17}
  ##########
  # CPU
  ##########
  ${font Roboto Black:size=10}${color2}CPU${color}${font} AMD Athlon 64 X2 4200+ @ ${freq_g cpu0}GHz ${hwmon 2 temp 1}${color0}°C
  #Core 1 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 1' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu1}${color}
  #Core 2 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 2' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu2}${color}
  ${alignc 30}${voffset -5}${cpugraph 1 20,148 0000ff 00ff00 -t}${alignr}${cpugraph 2 20,148 0000ff 00ff00 -t}
  ${color0}${alignc 50}${voffset -10}${cpubar cpu1 5,148} ${alignr}${cpubar cpu2 5,148}
  ${alignc 30}${voffset -5}${color}${font :Bold:size=10}Core 1 $font${cpu cpu1}% ${alignr 30}${font :Bold:size=10}Core 2 $font${cpu cpu2}%
  ####################
  ${font Roboto Black:size=10}${color2}${voffset 2}USAGE${color}${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}${voffset 0}${alignr 48}RAM${color2}${voffset 0}${alignr 20}${font Roboto Black:size=10}CPU
  ${font :Bold:size=10}${color1}${top name 1}$font${alignr}${top cpu 1} %
  ${voffset -15}${alignr}${offset -60}${top mem 1} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 2}$font${alignr}${top cpu 2} %
  ${voffset -15}${alignr}${offset -60}${top mem 2} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 3}$font${alignr}${top cpu 3} %
  ${voffset -15}${alignr}${offset -60}${top mem 3} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 4}$font${alignr}${top cpu 4} %
  ${voffset -15}${alignr}${offset -60}${top mem 4} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 5}$font${alignr}${top cpu 5} %
  ${voffset -15}${alignr}${offset -60}${top mem 5} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 6}$font${alignr}${top cpu 6} %
  ${voffset -15}${alignr}${offset -60}${top mem 6} %
  ##########
  # MEMORY
  ##########
  ${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}MEMORY $font${color}$memperc% ${color0}${membar 5}
  ${color}${font :Bold:size=10}Used: $font$mem of $memmax$alignr${font :Bold:size=10}Free: $font$memeasyfree$alignr
  ${font :Bold:size=10}Buffer: $font$buffers$alignr${font :Bold:size=10}Cache: $font$cached$alignr
  ${color1}${voffset -15}
  ${font :Bold:size=10}${top_mem name 1}$font$alignr${top_mem mem_res 1}
  ${font :Bold:size=10}${top_mem name 2}$font$alignr${top_mem mem_res 2}
  ${font :Bold:size=10}${top_mem name 3}$font$alignr${top_mem mem_res 3}
  ${font :Bold:size=10}${top_mem name 4}$font$alignr${top_mem mem_res 4}
  ${font :Bold:size=10}${top_mem name 5}$font$alignr${top_mem mem_res 5}
  ${font :Bold:size=10}${top_mem name 6}$font$alignr${top_mem mem_res 6}
  ##########
  # HDD
  ##########
  ${font Roboto Black:size=10}${color2}DISC ${color}$font sda: ${execi 3600 cat /sys/block/sda/device/model || echo "none"} ${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="40" }${color green}$else${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="50" }${color orange}$else${color red}${font :Bold:size=10}UWAGA! $endif$endif${hddtemp /dev/sda}${color0}°C ${voffset 0}${alignr}${diskiograph /dev/sda 8,80 F57900 FCAF3E}
  #home
  ${color}${font :Bold:size=10}Home used(${fs_type /}): $font${fs_used /} of ${fs_size /} ${color}${fs_used_perc /} % ${color0}$alignr${fs_bar 5,45 /}
  $color${font :Bold:size=10}write: $font${diskio_write /dev/sda}${alignc -20}${font :Bold:size=10}read: $font${diskio_read /dev/sda}
  #swap
  ${font :Bold:size=10}Swap used: $font$swap of $swapmax ${color}$alignr$swapperc% ${color0}${swapbar 8,50}
  ##########
  # NETWORK
  ##########
  ${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}NETWORK ${voffset 0}${execpi 4 echo "\${font}\${color}(ping: \${font Roboto Black:size=10}\${color #66aaff}$(ping -W 1 -c 1 8.8.8.8 -q | grep rtt | egrep [0-9]+\.[0-9]+ -o | head -n 2 | tail -n 1)\${font}\${color} ms"})
  ${color1}${font Roboto Black:size=10}External IP ${font}${alignr}${execi 10600 curl -s www.icanhazip.com}
  ####################
  #Wykrywanie karty sieciowej
  ${if_existing /proc/net/route wlp3s0f0}
  ${voffset -15}${color}${font :Bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr wlp3s0f0}
  ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr ${totalup eth0}
  ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff}
  ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr ${totaldown eth0}
  ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff}
  #
  ${else}${if_existing /proc/net/route wlp0s20u2u7}
  #
  ${voffset -15}${color}${font :Bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr wlp0s20u2u7}
  ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr ${totalup eth0}
  ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff}
  ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr${totaldown eth0}
  ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff}
  #
  ${else}${if_existing /proc/net/route enp0s20u2u7}
  #
  ${voffset -15}${color}${font :Bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr enp0s20u2u7}
  ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr${totalup eth0}
  ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff}
  ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr${totaldown eth0}
  ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff}$
  ${else}${color}${voffset -12}
  Network connected
  ${endif}${endif}${endif}
  #Koniec wykrywania karty sieciowej
  ${voffset -14}${color0}Outbound:${color}${tcp_portmon 1 65535 count}${alignc -40}${color0} Inbound:${color}${tcp_portmon 1 32767 count} $alignr${color0}Remote Service/Port:${color}${tcp_portmon 32768 61000 count}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 0} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 0}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 1} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 1}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 2} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 2}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 3} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 3}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 4} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 4}
  ####################
  
  

  Anarchy Xfce - 64Bit Linux User #621110
  https://anarchy-linux.org/

  #7142
  Robert75
  Robert75
  Forumowicz

  To już chyba jest wersja finalna. :)

  #========================================================================
  use_xft yes
  xftfont 123:size=9
  xftalpha 0.1
  text_buffer_size 2048
  
  # Update interval in seconds
  update_interval 1
  
  # This is the number of times Conky will update before quitting.
  # Set to zero to run forever.
  total_run_times 0
  
  # Create own window instead of using desktop (required in thunar)
  own_window yes
  own_window_transparent yes
  own_window_argb_visual yes
  #When ARGB visuals are enabled, use this to modify the alpha value used.
  #Valid range is 0-255, where 0 (zero) is 0% opacity, and 255 is 100% opacity.
  own_window_argb_value 0
  #own_window_type panel
  #own_window_type desktop
  own_window_hints undecorated,sticky,below,skip_taskbar,skip_pager
  # Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
  double_buffer yes
  
  # Minimum size of text area
  minimum_size 300 300
  maximum_width 300
  
  # Draw shades?
  draw_shades no
  
  # Draw outlines?
  draw_outline no
  
  # Draw borders around text
  draw_borders no
  
  # Stippled borders?
  stippled_borders 0
  
  # border margins
  #border_margins 5
  
  # border width
  border_width 1
  
  # Default colors and also border colors
  default_color green
  default_shade_color black
  default_outline_color black
  own_window_colour 000000
  #default_color d8d8d8
  color1 yellow
  color2 orange
  color3 cyan
  
  # Text alignment, other possible values are commented
  #alignment top_left
  #alignment top_right
  #alignment bottom_left
  alignment top_right
  
  # Gap between borders of screen and text
  # same thing as passing -x at command line
  gap_x 5
  gap_y 0
  
  # Subtract file system buffers from used memory?
  no_buffers yes
  
  # set to yes if you want all text to be in uppercase
  uppercase no
  
  # number of cpu samples to average
  # set to 1 to disable averaging
  cpu_avg_samples 1
  
  # number of net samples to average
  # set to 1 to disable averaging
  net_avg_samples 1
  
  # Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
  override_utf8_locale yes
  
  # Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects.
  use_spacer none
  
  background yes
  
  TEXT
  #${alignr}${font Source Sans Pro:pixelsize=26}Pulpit ${desktop}${font}
  ##########
  # SYSTEM
  ##########
  ${voffset -15}${image /home/robson/.conky/logo.png -p 0,10 -s 30x30}${image /home/robson/.conky/logo.png -p 270,10 -s 30x30}
  ${color3}${font Roboto Black:size=20}$alignc${time %H:%M:%S}
  ${voffset -12}${font Roboto Black:size=14}$alignc${time %A} ${time %d} ${time %B} ${time %Y}
  ${color1}${voffset -9}${font Roboto Black:size=9}${scroll 42 2 ${execi 1200 whoami}@${nodename}-$sysname $kernel $machine}
  ${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}SYSTEM $color$font Manjaro Xfce        ${execi 10000 awk -F'=' '/DISTRIB_RELEASE=/ {printf $2" "} /CODENAME/ {print $2}' /etc/lsb-release}
  ${voffset -2}${font :Bold:size=10}$sysname kernel: $font$kernel$alignr$machine
  ${voffset -2}${font :Bold:size=10}Czas działania: $font$alignr$uptime
  #GPU Temperature $alignr${execi 30 sensors | grep 'temp1:' | cut -c16-19}°C
  ${voffset -2}${font :Bold:size=10}Pakiety do aktualizacji: $font${alignr 8}${color2}${execpi 80 checkupdates | wc -l}${color}
  ${voffset -2}${font :Bold:size=10}Pakiety zainstalowane: $font$alignr${execi 20 pacman -Q | wc -l}
  ${voffset -2}${font :Bold:size=10}Ostatnia aktualizacja: $font$alignr${execi 20 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17}
  ##########
  # CPU
  ##########
  ${voffset -3}${font Roboto Black:size=10}${color2}CPU${color}${font} AMD Athlon 64 X2 4200+ @ ${freq_g cpu0}GHz ${hwmon 2 temp 1}${color0}°C
  #Core 1 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 1' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu1}${color}
  #Core 2 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 2' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu2}${color}
  ${alignc 30}${voffset -5}${cpugraph 1 20,148 0000ff 00ff00 -t}${alignr}${cpugraph 2 20,148 0000ff 00ff00 -t}
  ${color0}${alignc 50}${voffset -10}${cpubar cpu1 5,148} ${alignr}${cpubar cpu2 5,148}
  ${alignc 30}${voffset -5}${color}${font :Bold:size=10}Core 1 $font${cpu cpu1}% ${alignr 30}${font :Bold:size=10}Core 2 $font${cpu cpu2}%
  ####################
  ${font Roboto Black:size=10}${color2}${voffset 0}USAGE${color}${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}${voffset 0}${alignr 48}RAM${color2}${voffset 0}${alignr 19}${font Roboto Black:size=10}CPU
  ${font :Bold:size=10}${color1}${top name 1}$font${alignr}${top cpu 1} %
  ${voffset -17}${alignr}${offset -60}${top mem 1} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 2}$font${alignr}${top cpu 2} %
  ${voffset -17}${alignr}${offset -60}${top mem 2} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 3}$font${alignr}${top cpu 3} %
  ${voffset -17}${alignr}${offset -60}${top mem 3} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 4}$font${alignr}${top cpu 4} %
  ${voffset -17}${alignr}${offset -60}${top mem 4} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 5}$font${alignr}${top cpu 5} %
  ${voffset -17}${alignr}${offset -60}${top mem 5} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 6}$font${alignr}${top cpu 6} %
  ${voffset -17}${alignr}${offset -60}${top mem 6} %
  ##########
  # MEMORY
  ##########
  ${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}MEMORY $font${color}$memperc% ${color0}${membar 5}
  ${color}${font :Bold:size=10}${voffset -1}Used: $font$mem of $memmax$alignr${font :Bold:size=10}${voffset -1}Free: $font$memeasyfree$alignr
  ${font :Bold:size=10}${voffset -1}Buffer: $font$buffers$alignr${font :Bold:size=10}${voffset -1}Cache: $font$cached$alignr
  ${color1}${voffset -12}
  ${font :Bold:size=10}${top_mem name 1}$font$alignr${top_mem mem_res 1}
  ${voffset -17}${alignr}
  ${font :Bold:size=10}${top_mem name 2}$font$alignr${top_mem mem_res 2}
  ${voffset -17}${alignr}
  ${font :Bold:size=10}${top_mem name 3}$font$alignr${top_mem mem_res 3}
  ${voffset -17}${alignr}
  ${font :Bold:size=10}${top_mem name 4}$font$alignr${top_mem mem_res 4}
  ${voffset -17}${alignr}
  ${font :Bold:size=10}${top_mem name 5}$font$alignr${top_mem mem_res 5}
  ${voffset -17}${alignr}
  ${font :Bold:size=10}${top_mem name 6}$font$alignr${top_mem mem_res 6}
  ${voffset -17}${alignr}
  ##########
  # HDD
  ##########
  ${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}DISC ${color}$font sda: ${execi 3600 cat /sys/block/sda/device/model || echo "none"} ${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="40" }${color green}$else${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="50" }${color orange}$else${color red}${font :Bold:size=10}UWAGA! $endif$endif${hddtemp /dev/sda}${color0}°C ${voffset 0}${alignr}${diskiograph /dev/sda 6,80 F57900 FCAF3E}
  #home
  ${color}${voffset -2}${font :Bold:size=10}Home used(${fs_type /}): $font${fs_used /} of ${fs_size /} ${color} ${fs_used_perc /} % ${color0}$alignr
  $color${font :Bold:size=10}write: $font${diskio_write /dev/sda}${alignc -20}${font :Bold:size=10}read: $font${diskio_read /dev/sda}
  #swap
  ${voffset -2}${font :Bold:size=10}Swap used: $font$swap of $swapmax ${color}$alignr$swapperc% ${color0}${swapbar 6,90}
  ##########
  # NETWORK
  ##########
  ${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}NETWORK ${execpi 4 echo "\${font}\${color}(ping: \${font Roboto Black:size=10}\${color #66aaff}$(ping -W 1 -c 1 8.8.8.8 -q | grep rtt | egrep [0-9]+\.[0-9]+ -o | head -n 2 | tail -n 1)\${font}\${color} ms"})
  ${voffset 0}${color1}${font Roboto Black:size=10}External IP ${font}${alignr}${execi 10600 curl -s www.icanhazip.com}
  ####################
  #Wykrywanie karty sieciowej
  ${if_existing /proc/net/route wlp3s0f0}
  ${voffset -15}${color}${font :Bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr wlp3s0f0}
  ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr${totalup eth0}
  ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff}
  ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr${totaldown eth0}
  ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff}
  #
  ${else}${if_existing /proc/net/route wlp0s20u2u7}
  #
  ${voffset -15}${color}${font :Bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr wlp0s20u2u7}
  ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr${totalup eth0}
  ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff}
  ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr${totaldown eth0}
  ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff}
  #
  ${else}${if_existing /proc/net/route enp0s20u2u7}
  #
  ${voffset -15}${color}${font :Bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr enp0s20u2u7}
  ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr${totalup eth0}
  ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff}
  ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr${totaldown eth0}
  ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff}$
  ${else}${color}${voffset -12}
  Network connected
  ${endif}${endif}${endif}
  #Koniec wykrywania karty sieciowej
  ${voffset -17}${color0}Outbound:${color}${tcp_portmon 1 65535 count}${alignc -40}${color0} Inbound:${color}${tcp_portmon 1 32767 count} $alignr${color0}Remote Service/Port:${color}${tcp_portmon 32768 61000 count}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 0} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 0}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 1} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 1}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 2} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 2}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 3} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 3}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 4} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 4}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 5} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 5}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 6} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 6}
  #########################################################################
  
  

  Anarchy Xfce - 64Bit Linux User #621110
  https://anarchy-linux.org/

  #7173

  wiini
  Forumowicz

  configuracja conky. Oczywiście odnośniki do obrazków trzeba sobie poustawiać odpowiednio.

  conky.config = {
  	alignment = 'top_right',
  	background = true,
  	color2 = 'FFFF00',
  	color3 = 'FFFFFF',
  	color4 = '660000',
  	color5 = '588078',
  	color6 = '80FFF9',
  	color7 = 'cbcbcb',
  	color8 = 'e5e5e5',
  	color9 = 'ffe595',
  	cpu_avg_samples = 2,
  	default_color = '00FF99',
  	double_buffer = true,
  	font = 'Bitstream Vera Sans:size=8',
  	draw_shades = false,
      gap_x = 25,
  	gap_y = 7,
  	minimum_width = 200,
  	no_buffers = true,
  	own_window = true,
  	own_window_type = 'override',
  	own_window_transparent = true,
  	update_interval = 1.0,
  	use_xft = true,
  }
  conky.text = [[
  ${voffset 8}$color5${font Bitstream Vera Sans:size=16}${time %A}$font\
  ${voffset -8}$alignr$color${font Bitstream Vera Sans:size=38}${time %e}$font
  $color${voffset -30}$color5${font Bitstream Vera Sans:size=18}${time %b}$font\
  ${voffset -3} $color5${font Bitstream Vera Sans:size=20}${time %Y}$font$color$hr
  # Obrazek GNU 
  ${image $HOME/png/Icons/OS/Hecker.png -p 0,75 -s 75x75}
  # zegar
  ${voffset 5}${goto 110}${color3}${font GE Inspira:size=20}${time %H:%M:%S}
  # Dane komputera
  ${voffset 5}${font size:10}${color}${alignr}${execi 1200 whoami}@${nodename}
  ${voffset 15}$font${color5}$alignr${execi 10000 awk -F= '/TION/ {print $2}' /etc/lsb-release |sed 's/"//g'} \
  ${execi 10000 awk -F= '/EASE=/ {printf $2" "} /NAME/ {print $2}' /etc/lsb-release}
  ${voffset 5}${color5}${font Bitstream Vera Sans:size=9}${alignr}kernel: ${color7}${kernel}
  ${alignr}${color5}${font Bitstream Vera Sans:size=9}uptime: ${color7}${uptime_short}
  ${voffset 5}${goto 55}${color5}Swap${font Bitstream Vera Sans:bold:size=8}$color7$alignr${swap}/ $color7${swapfree}
  # Procesor
  ${voffset 5}${goto 45}${color5}Procesor${font Bitstream Vera Sans:bold:size=8}$alignr$cpu%
  ${image $HOME/png/i7_Processor.png -p 0,250 -s 35x45}${goto 45}${cpugraph 12,170 588078 58078}
  ${voffset 5}${goto 45}$font$color7${top name 1}$alignr$color7${top cpu 1}%
  ${goto 45}$color7${top name 2}$alignr$color7${top cpu 2}%
  ${goto 45}$color7${top name 3}$alignr$color7${top cpu 3}%
  ${goto 45}$color7${top name 4}$alignr$color7${top cpu 4}%
  ${goto 45}$color7${top name 5}$alignr$color7${top cpu 5}%
  # RAM
  ${voffset 5}${goto 45}${color5}RAM${font Bitstream Vera Sans:bold:size=8}$alignr$mem$font
  ${image $HOME/png/Sell-RAM.png -p 0,350 -s 35x45}${goto 45}${memgraph 12,170 58078 588078}
  ${goto 45}${voffset 5}$color7${top_mem name 1}$alignr$color7${top_mem mem_res 1}
  ${goto 45}$color7${top_mem name 2}$alignr$color7${top_mem mem_res 2}
  ${goto 45}$color7${top_mem name 3}$alignr$color7${top_mem mem_res 3}
  ${goto 45}$color7${top_mem name 4}$alignr$color7${top_mem mem_res 4}
  ${goto 45}$color7${top_mem name 5}$alignr$color7${top_mem mem_res 5}
  # bateria
  ${image $HOME/png/Battery.png -p 5,455 -s 25x30}
  ${goto 45}${color5}Bateria: ${color7}${alignr}${battery_percent BAT0}% / ${acpitemp}°C
  ${goto 45}${color5}${font}Czas pracy: ${color7}${alignr}$battery_time
  # temperatura procesora
  ${voffset 10}${color5}${font led:size=10}CPU temp ${font}$hr
  ${color7}Core 1: ${cpu cpu1}% $alignr ${freq_g (1)} GHz / ${exec sensors | grep "Core 0" | cut --bytes=14-21}
  ${color7}Core 2: ${cpu cpu2}% $alignr ${freq_g (2)} GHz / ${exec sensors | grep "Core 1" | cut --bytes=14-21}
  #${color7}Core 3: ${cpu cpu3}% $alignr ${freq_g (3)} GHz / ${exec sensors | grep "Core 0" | cut --bytes=14-21}
  #${color7}Core 4: ${cpu cpu4}% $alignr ${freq_g (4)} GHz / ${exec sensors | grep "Core 1" | cut --bytes=14-21}
  # internet i przesyl danych
  ${voffset 10}${color5}Internet $hr
  #${color7}${gw_ip}  /  ${addr wlo1}
  ${color7}${font}Pobieranie: ${downspeedf wlo1} KB/s $alignr ${totaldown wlo1}
  ${color7}Wysyłanie: ${upspeedf wlo1} KB/s $alignr ${totalup wlo1}
  # Kalendarz
  ${image $HOME/png/wiosna.png -p 150,630 -s 70x95}
  ${voffset 4}${color5}KALENDARZ ${color5}$hr
  ${voffset 4}${font DejaVuSansMono:size=9}${color7}${execpi 60 DJS=<code>date +%_d</code>; cal -m | sed s/"\(^\|[^0-9]\)$DJS"'\b'/'\1${color}'"$DJS"'$color7'/}
  
  ]]
  

  pogode robiłem z tej strony. Jak ktoś lubi takie rzeczy to naprawdę fajna sprawa. Jest po angielsku, ale google tłumacz naprawdę dobrze tłumaczy bo ja nie znam angielskiego, a poradziłem sobie bez problemu. Gdyby jednak trzeba było to wkleję jak to zrobić łącznie z ustawieniami w conky.

  https://forums.bunsenlabs.org/viewtopic.php?id=189&p=41

  Edit: pozwoliłem sobie wstawić tu obrazek – napcok
  Pozwoliłem sobie wstawić tu obrazek - napcok

  #7295
  Robert75
  Robert75
  Forumowicz

  Zmieniłem z jaskrawych kolorów na bardziej matowe.
  Radziłbym też instalacje fontu Roboto, które jest dostępne w repo Manjaro.

  #========================================================================
  use_xft yes
  xftfont 123:size=9
  xftalpha 0.1
  text_buffer_size 2048
  
  # Update interval in seconds
  update_interval 1
  
  # This is the number of times Conky will update before quitting.
  # Set to zero to run forever.
  total_run_times 0
  
  # Create own window instead of using desktop (required in thunar)
  own_window yes
  own_window_type normal
  own_window_transparent yes
  own_window_argb_visual yes
  #When ARGB visuals are enabled, use this to modify the alpha value used.
  #Valid range is 0-255, where 0 (zero) is 0% opacity, and 255 is 100% opacity.
  own_window_argb_value 0
  #own_window_type panel
  #own_window_type desktop
  own_window_hints undecorated,sticky,below,skip_taskbar,skip_pager
  # Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
  double_buffer yes
  
  # Minimum size of text area
  minimum_size 300 300
  maximum_width 300
  
  # Draw shades?
  draw_shades no
  
  # Draw outlines?
  draw_outline no
  
  # Draw borders around text
  draw_borders no
  
  # Stippled borders?
  stippled_borders 0
  
  # border margins
  #border_margins 5
  
  # border width
  border_width 1
  
  # Default colors and also border colors
  default_color 0A960F
  default_shade_color 0A960F
  default_outline_color 0A960F
  own_window_colour 000000
  #default_color d8d8d8
  color1 0998ED
  color2 C37D0E
  color3 0EB3C3
  
  # Text alignment, other possible values are commented
  #alignment top_left
  #alignment top_right
  #alignment bottom_left
  alignment top_right
  
  # Gap between borders of screen and text
  # same thing as passing -x at command line
  gap_x 5
  gap_y 0
  
  # Subtract file system buffers from used memory?
  no_buffers yes
  
  # set to yes if you want all text to be in uppercase
  uppercase no
  
  # number of cpu samples to average
  # set to 1 to disable averaging
  cpu_avg_samples 1
  
  # number of net samples to average
  # set to 1 to disable averaging
  net_avg_samples 1
  
  # Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
  override_utf8_locale yes
  
  # Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects.
  use_spacer none
  
  background yes
  
  TEXT
  #${alignr}${font Ubuntu:pixelsize=26}Pulpit ${desktop}${font}
  ##########
  # SYSTEM
  ##########
  ${voffset -15}${image /home/robson/.conky/Logo.png -p 0,0 -s 35x35}${image /home/robson/.conky/Logo.png -p 263,0 -s 35x35}
  ${color3}${font Roboto Black:size=20}$alignc${time %H:%M:%S}
  ${voffset -15}${font Roboto Black:size=14}$alignc${time %A} ${time %d} ${time %B} ${time %Y}
  ${color1}${voffset -12}${font Roboto Black:size=9}${scroll 43 2 ${execi 1200 whoami}@${nodename}-$sysname $kernel $machine} 
  ${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}SYSTEM $color$font Manjaro Xfce        ${execi 10000 awk -F'=' '/DISTRIB_RELEASE=/ {printf $2" "} /CODENAME/ {print $2}' /etc/lsb-release}
  ${voffset -3}${font :Bold:size=10}$sysname kernel: $font$kernel$alignr$machine
  ${voffset -3}${font :Bold:size=10}Czas działania: $font$alignr$uptime
  #GPU Temperature $alignr${execi 30 sensors | grep 'temp1:' | cut -c16-19}°C
  ${voffset -3}${font :Bold:size=10}Pakiety do aktualizacji: $font${alignr 9}${color1}${execpi 80 checkupdates | wc -l}${color}
  ${voffset -3}${font :Bold:size=10}Pakiety zainstalowane: $font$alignr${execi 20 pacman -Q | wc -l}
  ${voffset -3}${font :Bold:size=10}Ostatnia aktualizacja: $font$alignr${execi 20 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17}
  ##########
  # CPU
  ##########
  ${voffset -3}${font Roboto Black:size=10}${color2}CPU${color}${font} AMD Athlon 64 X2 4200+ @ ${freq_g cpu0}GHz ${hwmon 2 temp 1}${color0}°C
  #Core 1 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 1' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu1}${color}
  #Core 2 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 2' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu2}${color}
  ${alignc 30}${voffset -5}${cpugraph 1 20,148 0000ff 00ff00 -t}${alignr}${cpugraph 2 20,148 0000ff 00ff00 -t}
  ${color0}${alignc 50}${voffset -10}${cpubar cpu1 5,148} ${alignr}${cpubar cpu2 5,148}
  ${alignc 30}${voffset -5}${color}${font :Bold:size=10}Core 1 $font${cpu cpu1}% ${alignr 30}${font :Bold:size=10}Core 2 $font${cpu cpu2}%
  ####################
  ${font Roboto Black:size=10}${color2}USAGE${font Roboto Black:size=10}${color2}${alignr 48}RAM${color2}${alignr 18}${font Roboto Black:size=10}CPU
  ${font :Bold:size=10}${color1}${top name 1}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 1} %
  ${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 1} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 2}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 2} %
  ${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 2} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 3}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 3} %
  ${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 3} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 4}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 4} %
  ${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 4} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 5}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 5} %
  ${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 5} %
  ${font :Bold:size=10}${top name 6}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 6} %
  ${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 6} %
  ##########
  # MEMORY
  ##########
  ${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}MEMORY $font${color}$memperc% ${color0}${membar 5}
  ${voffset -10}${color}$hr
  ${color}${font :Bold:size=10}${voffset -5}Used: $font$mem of $memmax$alignr${font :Bold:size=10}${voffset -1}Free: $font$memeasyfree$alignr
  ${font :Bold:size=10}${voffset -1}Buffer: $font$buffers$alignr${font :Bold:size=10}${voffset -1}Cache: $font$cached$alignr
  ${voffset -15}${color}${voffset 5}$hr
  ${font :Bold:size=10}${color1}${top_mem name 1}$font$alignr${top_mem mem_res 1}
  ${voffset -17}${alignr}
  ${font :Bold:size=10}${top_mem name 2}$font$alignr${top_mem mem_res 2}
  ${voffset -17}${alignr}
  ${font :Bold:size=10}${top_mem name 3}$font$alignr${top_mem mem_res 3}
  ${voffset -17}${alignr}
  ${font :Bold:size=10}${top_mem name 4}$font$alignr${top_mem mem_res 4}
  ${voffset -17}${alignr}
  ${font :Bold:size=10}${top_mem name 5}$font$alignr${top_mem mem_res 5}
  ${voffset -17}${alignr}
  ${font :Bold:size=10}${top_mem name 6}$font$alignr${top_mem mem_res 6}
  ${voffset -17}${alignr}
  ##########
  # HDD
  ##########
  ${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}DISC ${color}$font sda: ${execi 3600 cat /sys/block/sda/device/model || echo "none"} ${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="40" }${color 0A960F}$else${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="50" }${color orange}$else${color red}${font :Bold:size=10}UWAGA! $endif$endif${hddtemp /dev/sda}${color0}°C ${alignr}${diskiograph /dev/sda 8,60 F57900 FCAF3E}
  #home
  ${color}${voffset -2}${font :Bold:size=10}Home used(${fs_type /}): $font${fs_used /} of ${fs_size /} ${color} ${fs_used_perc /} % ${color0}
  $color${voffset -2}${font :Bold:size=10}write: $font${diskio_write /dev/sda}${alignc}${font :Bold:size=10}read: $font${diskio_read /dev/sda}
  #swap
  ${voffset -2}${font :Bold:size=10}Swap used: $font$swap of $swapmax ${color}$alignr$swapperc% ${color0}${swapbar 7,80}
  ##########
  # NETWORK
  ##########
  ${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}NETWORK ${execpi 4 echo "\${font}\${color}(ping: \${font Roboto Black:size=10}\${color #66aaff}$(ping -W 1 -c 1 8.8.8.8 -q | grep rtt | egrep [0-9]+\.[0-9]+ -o | head -n 2 | tail -n 1)\${font}\${color} ms"})
  ${voffset -4}${color1}${font Roboto Black:size=10}External IP ${font}${alignr}${execi 10600 curl -s www.icanhazip.com}
  #####################
  #Wykrywanie karty sieciowej
  ${voffset 2}${color}Network connected $hr
  ${if_existing /proc/net/route enp0s2f1u3}
  ${voffset -28}${font}${alignr}
  ${color}↓Pobrane: ${downspeedf enp0s2f1u3} Kb/s $alignr${totaldown enp0s2f1u3}
  ${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph enp0s2f1u3 8,90 000000 aaddff}
  ${color}↑Wysłane: ${upspeedf enp0s2f1u3} Kb/s $alignr${totalup enp0s2f1u3}
  ${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph enp0s2f1u3 8,90 000000 aaddff}
  #
  ${else}${if_existing /proc/net/route enp0s2f1u3}
  #
  ${voffset -28}${font}${alignr}
  ${color}↓Pobrane: ${downspeedf enp0s2f1u3} Kb/s $alignr${totaldown enp0s2f1u3}
  ${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph enp0s2f1u3 8,90 000000 66aaff}
  ${color}↑Wysłane: ${upspeedf enp0s2f1u3} Kb/s $alignr${totalup enp0s2f1u3}
  ${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph enp0s2f1u3 8,90 000000 aaddff}
  #
  ${else}${if_existing /proc/net/route enp0s2f1u3}
  #
  ${voffset -28}${font}${alignr}
  ${color}↓Pobrane: ${downspeedf enp0s2f1u3} Kb/s $alignr${totaldown enp0s2f1u3}
  ${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph enp0s2f1u3 8,90 000000 66aaff}
  ${color}↑Wysłane: ${upspeedf enp0s2f1u3} Kb/s $alignr${totalup enp0s2f1u3}
  ${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph enp0s2f1u3 8,90 000000 aaddff}
  ${endif}${endif}${endif}
  #Koniec wykrywania karty sieciowej
  ${voffset -15}${color0}Outbound:${color}${tcp_portmon 1 65535 count} ${alignc}${color0} Inbound:${color}${tcp_portmon 1 32767 count} ${alignr}${color0}Remote Service/Port:${color}${tcp_portmon 32768 61000 count}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 0} $alignr${tcp_portmon 1 65535 rservice 0}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 1} $alignr${tcp_portmon 1 65535 rservice 1}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 2} $alignr${tcp_portmon 1 65535 rservice 2}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 3} $alignr${tcp_portmon 1 65535 rservice 3}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 4} $alignr${tcp_portmon 1 65535 rservice 4}
  ${tcp_portmon 1 65535 rhost 5} $alignr${tcp_portmon 1 65535 rservice 5}
  #########################################################################
  
  

  Anarchy Xfce - 64Bit Linux User #621110
  https://anarchy-linux.org/

  #7298
  azja
  azja
  Moderator

  @robert75 -> poprzednia kolorystyka była zdecydowanie agresywna. Nowe kolory do pastelowych nie należą, ale o dziwo oczu nie atakują – fajne zestawienie. Zaproponowałbym stonowanie niebieskiego, gdyby … nie to, że podoba mi się i pewnie trudno byłoby znaleźć coś równie interesującego. Czytelność również sporo zyskała.

  Nie zadawaj pytania, jeżeli nie jesteś gotów usłyszeć odpowiedzi

  #7300
  Robert75
  Robert75
  Forumowicz

  @azja muszę się z Tobą zgodzić, poprzednia kolorystyka biła po oczach. Mnie też się wydaję że stonowane kolory prezentują się o wiele lepiej.

  Anarchy Xfce - 64Bit Linux User #621110
  https://anarchy-linux.org/

  #7303
  azja
  azja
  Moderator

  … jedni lubią szarości, inni jarzeniową dyskotekę – kwestia gustu. Ale jeżeli spędza się sporo czasu przy komp’ie, to warto przyciemnić i stonować. Łeb wtedy mniej … głowa mniej doskwiera :-)

  Nie zadawaj pytania, jeżeli nie jesteś gotów usłyszeć odpowiedzi

  #7349
  yooz
  yooz
  Forumowicz

  wiini świetnie wygląda conky, podaj linki do obrazków

Oglądasz 15 posty - 1 do 15 (z 27 ogółem)

Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć w tym wątku.