Pobieranie Manjaro

Z serwera Sourceforge

Wszystkie wydania Manjaro są dostępne do pobierania na stronie Sourceforge, zarówno wydania oficjalne – w katalogu release, wydania przygotowane przez społeczność – w katalogu community jak i wcześniejsze wydania stabilne – w katalogu archive.

Na stronie pobierania możemy znaleźć wszystkie edycje Manjaro dla obu architektur 32 i 64 bit, a także plik z sumą kontrolną dla każdego z wydań. Plik z sumą kontrolną może być użyty do zweryfikowania czy obraz iso który pobraliśmy nie uległ uszkodzeniu podczas pobierania.

Za pomocą sieci Bittorrent

Zarówno wydania oficjalne jak i przygotowane przez społeczność można pobierać także za pomocą sieci Bittorrent na stronie Manjaro Community Torrents.

Uwaga!
Torrenty do nowych wydań Manjaro pojawiają się zazwyczaj z pewnym opóźnieniem.