[SOLVED] Instalacja drukarki Brother DCP-135c

Jesteś nowy na forum? Przeczytaj ...

Home Fora Forum wsparcia Sprzęt i sterowniki [SOLVED] Instalacja drukarki Brother DCP-135c

Ten wątek zawiera 68 odpowiedzi, ma 7 uczestników, ostatnio zmodyfikowany przez gaim gaim 4 lata temu.

Oglądasz 15 posty - 16 do 30 (z 69 ogółem)
 • Autor
  Posty
 • #275
  aquila
  aquila
  Moderator

  yaourt dcp135c
  jako użytkownik

  #277
  tomi66
  tomi66
  Forumowicz

  Instalując według
  Nadal nie można połączyć się z serwerem Cups , po wgraniu sterowników i restarcie systemu

  [root@Artelivej tomi]# /usr/local/Brother/Printer/dcp135c/cupswrapper/cupswrapperdcp135c
  bash: /usr/local/Brother/Printer/dcp135c/cupswrapper/cupswrapperdcp135c: Nie ma takiego pliku ani katalogu
  
  #278
  marcin82
  marcin82
  Forumowicz

  Podaj:
  sudo updatedb; locate cupswrapperdcp135c

  #279
  tomi66
  tomi66
  Forumowicz
  [tomi@Artelivej ~]$ sudo updatedb; locate cupswrapperdcp135c
  [sudo] hasło użytkownika tomi: 
  sudo: updatedb: command not found
  bash: locate: nie znaleziono polecenia
  [tomi@Artelivej ~]$ 
  
  
  #280
  sir_lucjan
  sir_lucjan
  Forumowicz

  Wykonaj:

  pacman -S mlocate

  updatedb

  Następnie podaj to, co zaproponował marcin82.

  Pokaż jeszcze:

  pacman -Qs dcp135c

  Dell Inspiron 15-3542 (3542-2538) || Linux Register User: #536661

  #281
  tomi66
  tomi66
  Forumowicz
  [root@Artelivej tomi]# pacman -S mlocate
  rozwiązywanie zależności…
  szukanie sprzecznych pakietów...
  
  Pakiety (1) mlocate-0.26-5
  
  Do pobrania:    0,08 MiB
  Do zainstalowania: 0,34 MiB
  
  :: Kontynuować instalację? [T/n] t
  :: Pobieranie pakietów…
  Initializing download: http://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/manjaro/stable/core/x86_64/mlocate-0.26-5-x86_64.pkg.tar.xz
  File size: 82580 bytes
  Opening output file /var/cache/pacman/pkg/mlocate-0.26-5-x86_64.pkg.tar.xz.part
  Starting download
  
  Connection 0 finished                             ]
  [100%] [..................................................] [ 294,5KB/s] [00:00]
  
  Downloaded 80,6 kilobytes in 0 seconds. (294,48 KB/s)
  (1/1) sprawdzanie kluczy w bazie                  [#####################################] 100%
  (1/1) sprawdzanie spójności pakietów                [#####################################] 100%
  (1/1) wczytywanie listy plików                   [#####################################] 100%
  (1/1) sprawdzanie konfliktów plików                [#####################################] 100%
  (1/1) sprawdzanie dostępnego miejsca na dysku           [#####################################] 100%
  (1/1) instalowanie mlocate                     [#####################################] 100%
  [root@Artelivej tomi]# updatedb
  [root@Artelivej tomi]# sudo updatedb; locate cupswrapperdcp135c
  [root@Artelivej tomi]# pacman -Qs dcp135c
  local/brother-dcp135c 1.0.1-1
    LPR and CUPS driver for the Brother DCP135C
  [root@Artelivej tomi]# 
  
  #282
  sir_lucjan
  sir_lucjan
  Forumowicz

  Rozumiem, że ten poradnik wykonałeś?

  Dell Inspiron 15-3542 (3542-2538) || Linux Register User: #536661

  #283
  tomi66
  tomi66
  Forumowicz

  No nie do końca bo też sypie błędami

  [root@Artelivej tomi]# systemctl start org.cups.cupsd.service
  [root@Artelivej tomi]# 
  Broadcast message from systemd-journald@Artelivej (Fri 2015-04-03 16:26:27 CEST):
  
  cupsd[989]: Unable to read "/etc/cups/cups-files.conf" due to errors.
  
  
  #285
  sir_lucjan
  sir_lucjan
  Forumowicz

  Pokaż:

  systemctl status org.cups.cupsd.service

  Dell Inspiron 15-3542 (3542-2538) || Linux Register User: #536661

  #286
  tomi66
  tomi66
  Forumowicz
  [root@Artelivej tomi]# systemctl status org.cups.cupsd.service
  ● org.cups.cupsd.service - CUPS Scheduler
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/org.cups.cupsd.service; enabled; vendor preset: disabled)
    Active: failed (Result: exit-code) since pią 2015-04-03 16:26:27 CEST; 1h 47min ago
     Docs: man:cupsd(8)
   Process: 989 ExecStart=/usr/bin/cupsd -l (code=exited, status=1/FAILURE)
   Main PID: 989 (code=exited, status=1/FAILURE)
  
  kwi 03 16:26:27 Artelivej cupsd[989]: Unknown SystemGroup "sys root printadmin" on line 19 of /etc/cups...conf.
  kwi 03 16:26:27 Artelivej systemd[1]: org.cups.cupsd.service: main process exited, code=exited, status=...ILURE
  kwi 03 16:26:27 Artelivej systemd[1]: Unit org.cups.cupsd.service entered failed state.
  kwi 03 16:26:27 Artelivej systemd[1]: org.cups.cupsd.service failed.
  Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
  [root@Artelivej tomi]# 
  
  #287
  sir_lucjan
  sir_lucjan
  Forumowicz

  Pokaż:

  cat /etc/cups/cups-files.conf

  Dell Inspiron 15-3542 (3542-2538) || Linux Register User: #536661

  #288
  tomi66
  tomi66
  Forumowicz
  #
  # File/directory/user/group configuration file for the CUPS scheduler.
  # See "man cups-files.conf" for a complete description of this file.
  #
  
  # List of events that are considered fatal errors for the scheduler...
  #FatalErrors config
  
  # Do we call fsync() after writing configuration or status files?
  #SyncOnClose No
  
  # Default user and group for filters/backends/helper programs; this cannot be
  # any user or group that resolves to ID 0 for security reasons...
  #User daemon
  #Group lp
  
  # Administrator user group, used to match @SYSTEM in cupsd.conf policy rules...
  # This cannot contain the Group value for security reasons...
  SystemGroup sys root printadmin 
  
  # User that is substituted for unauthenticated (remote) root accesses...
  #RemoteRoot remroot
  
  # Do we allow file: device URIs other than to /dev/null?
  #FileDevice No
  
  # Permissions for configuration and log files...
  #ConfigFilePerm 0640
  #LogFilePerm 0644
  
  # Location of the file logging all access to the scheduler; may be the name
  # "syslog". If not an absolute path, the value of ServerRoot is used as the
  # root directory. Also see the "AccessLogLevel" directive in cupsd.conf.
  AccessLog /var/log/cups/access_log
  
  # Location of cache files used by the scheduler...
  #CacheDir /var/cache/cups
  
  # Location of data files used by the scheduler...
  #DataDir /usr/share/cups
  
  # Location of the static web content served by the scheduler...
  #DocumentRoot /usr/share/cups/doc
  
  # Location of the file logging all messages produced by the scheduler and any
  # helper programs; may be the name "syslog". If not an absolute path, the value
  # of ServerRoot is used as the root directory. Also see the "LogLevel"
  # directive in cupsd.conf.
  ErrorLog /var/log/cups/error_log
  
  # Location of fonts used by older print filters...
  #FontPath /usr/share/cups/fonts
  
  # Location of LPD configuration
  #LPDConfigFile xinetd:///etc/xinetd.d/cups-lpd
  
  # Location of the file logging all pages printed by the scheduler and any
  # helper programs; may be the name "syslog". If not an absolute path, the value
  # of ServerRoot is used as the root directory. Also see the "PageLogFormat"
  # directive in cupsd.conf.
  PageLog /var/log/cups/page_log
  
  # Location of the file listing all of the local printers...
  #Printcap /etc/printcap
  
  # Format of the Printcap file...
  #PrintcapFormat bsd
  #PrintcapFormat plist
  #PrintcapFormat solaris
  
  # Location of all spool files...
  #RequestRoot /var/spool/cups
  
  # Location of helper programs...
  #ServerBin /usr/lib/cups
  
  # SSL/TLS keychain for the scheduler...
  #ServerKeychain ssl
  
  # Location of other configuration files...
  #ServerRoot /etc/cups
  
  # Location of Samba configuration file...
  #SMBConfigFile 
  
  # Location of scheduler state files...
  #StateDir /run/cups
  
  # Location of scheduler/helper temporary files. This directory is emptied on
  # scheduler startup and cannot be one of the standard (public) temporary
  # directory locations for security reasons...
  #TempDir /var/spool/cups/tmp
  
  #290
  sir_lucjan
  sir_lucjan
  Forumowicz

  groupadd printadmin

  gpasswd -a username printadmin

  systemctl restart org.cups.cupsd.service

  systemctl status org.cups.cupsd.service

  Dell Inspiron 15-3542 (3542-2538) || Linux Register User: #536661

  #291
  tomi66
  tomi66
  Forumowicz

  Jest połączenie z serwerem Cups , drukarka dodana ale można drukować tylko do pliku PDF .

  #292
  sir_lucjan
  sir_lucjan
  Forumowicz

  Pokaż:

  cat /etc/modprobe.d/blacklist.conf

  locate cupswrapperdcp135c

  Dell Inspiron 15-3542 (3542-2538) || Linux Register User: #536661

Oglądasz 15 posty - 16 do 30 (z 69 ogółem)

Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć w tym wątku.