Manjaro 0.9 (0.8.13) brak polskich fontów na ttx.

Jesteś nowy na forum? Przeczytaj ...

Home Fora Forum wsparcia Podstawy Manjaro 0.9 (0.8.13) brak polskich fontów na ttx.

Oglądasz 15 posty - 46 do 60 (z 70 ogółem)
 • Autor
  Posty
 • #593
  Arristo
  Forumowicz

  Jedno i drugie.

  #598
  pavbaranov
  Forumowicz

  Cóż, sądziłem, że to coś innego.
  Spróbuj jeszcze:

  # localectl set-locale LANG=pl_PL.UTF-8
  # locale-gen
  LANG= source /etc/profile.d/locale.sh

  Sprawdź, czy nie masz pliku ~/.config/locale.conf, a jeśli tak, to jaką ma zawartość.

  #599
  Arristo
  Forumowicz

  Ponieważ to się dzieje wyłącznie na ttx, to podaję Ci rekurencyjnie zawartość katalogu root:

  
  #ls -laR
  .:
  razem 32
  drwxr-xr-x 1 root root 154 07-25 10:50 .
  drwxr-xr-x 1 root root 316 07-25 10:50 ..
  -rw------- 1 root root 1471 07-23 17:23 .bash_history
  drwxr-xr-x 1 root root  76 07-25 10:51 .cache
  drwxr-xr-x 1 root root 500 07-25 10:52 .config
  drwx------ 1 root root  22 06-13 09:51 .dbus
  -rw------- 1 root root  83 07-25 10:50 .directory
  -rw-r--r-- 1 root root 407 03-12 18:09 .gtkrc-2.0
  lrwxrwxrwx 1 root root  10 03-12 18:09 .gtkrc-2.0-kde4 -> .gtkrc-2.0
  drwxr-xr-x 1 root root 110 07-25 10:50 .kde4
  drwxr-xr-x 1 root root  10 2014-12-29 .local
  
  ./.cache:
  razem 11376
  drwxr-xr-x 1 root root    76 07-25 10:51 .
  drwxr-xr-x 1 root root   154 07-25 10:50 ..
  -rw-r--r-- 1 root root 10547304 07-25 10:50 icon-cache.kcache
  -rw-r--r-- 1 root root 1090128 07-25 10:51 ksycoca5
  -rw-r--r-- 1 root root   362 07-25 10:51 ksycoca5stamp
  
  ./.config:
  razem 100
  drwxr-xr-x 1 root root 500 07-25 10:52 .
  drwxr-xr-x 1 root root 154 07-25 10:50 ..
  drwxr-xr-x 1 root root  76 03-12 18:09 autostart
  -rw-r--r-- 1 root root 106 03-12 18:09 dolphinrc
  drwxr-xr-x 1 root root  24 03-12 18:09 gtk-3.0
  -rwxr-xr-x 1 root root 1510 03-12 18:09 gtkrc
  -rwxr-xr-x 1 root root 1545 03-12 18:09 gtkrc-2.0
  -rw------- 1 root root 121 07-25 10:52 kactivitymanagerdrc
  -rw------- 1 root root 1572 07-07 17:29 katepartrc
  -rw------- 1 root root 469 07-07 17:29 katerc
  -rw------- 1 root root 419 07-07 17:29 katevirc
  -rw-r--r-- 1 root root 144 03-12 18:09 kcmdisplayrc
  -rw-r--r-- 1 root root  35 03-12 18:09 kcminputrc
  -rw------- 1 root root 394 07-25 10:50 kconf_updaterc
  -rw-r--r-- 1 root root 134 03-12 18:09 kded5rc
  -rw-r--r-- 1 root root 2668 07-25 10:50 kdeglobals
  -rw-r--r-- 1 root root 466 03-22 12:54 kickoffrc
  -rw-r--r-- 1 root root 100 03-12 18:09 kioslaverc
  -rw-r--r-- 1 root root 242 03-12 18:09 konversationrc
  -rw-r--r-- 1 root root 135 03-12 18:09 krunnerrc
  -rw------- 1 root root  54 07-25 10:50 kscreenlockerrc
  -rw-r--r-- 1 root root  28 03-12 18:09 ktiprc
  -rw-r--r-- 1 root root  19 03-12 18:09 kwinrc
  drwxr-xr-x 1 root root  58 07-07 19:57 manjaro
  -rw-r--r-- 1 root root 174 03-12 18:09 oxygenrc
  -rw-r--r-- 1 root root  53 03-12 18:09 plasmarc
  -rwxr-xr-x 1 root root 8412 07-25 10:50 Trolltech.conf
  -rw-r--r-- 1 root root  25 03-12 18:09 yakuakerc
  
  ./.config/autostart:
  razem 16
  drwxr-xr-x 1 root root  76 03-12 18:09 .
  drwxr-xr-x 1 root root 500 07-25 10:52 ..
  -rw-r--r-- 1 root root 224 03-12 18:09 manjaro-welcome.desktop
  -rwxr-xr-x 1 root root 9087 03-12 18:09 yakuake.desktop
  
  ./.config/gtk-3.0:
  razem 4
  drwxr-xr-x 1 root root 24 03-12 18:09 .
  drwxr-xr-x 1 root root 500 07-25 10:52 ..
  -rwxr-xr-x 1 root root 204 03-12 18:09 settings.ini
  
  ./.config/manjaro:
  razem 4
  drwxr-xr-x 1 root root 58 07-07 19:57 .
  drwxr-xr-x 1 root root 500 07-25 10:52 ..
  -rw------- 1 root root 337 07-07 19:57 manjaro-settings-manager.conf
  
  ./.dbus:
  razem 0
  drwx------ 1 root root 22 06-13 09:51 .
  drwxr-xr-x 1 root root 154 07-25 10:50 ..
  drwx------ 1 root root 68 06-13 09:51 session-bus
  
  ./.dbus/session-bus:
  razem 4
  drwx------ 1 root root 68 06-13 09:51 .
  drwx------ 1 root root 22 06-13 09:51 ..
  -rw-r--r-- 1 root root 465 07-07 17:29 d92891689eec4b8891528ccab16afd82-0
  
  ./.kde4:
  razem 12
  drwxr-xr-x 1 root root 110 07-25 10:50 .
  drwxr-xr-x 1 root root 154 07-25 10:50 ..
  lrwxrwxrwx 1 root root 22 07-25 10:50 cache-DellManjaro -> /var/tmp/kdecache-root
  drwxr-xr-x 1 root root 28 07-25 10:50 share
  lrwxrwxrwx 1 root root 27 07-25 10:50 socket-DellManjaro -> /run/user/1000/ksocket-root
  lrwxrwxrwx 1 root root 13 07-25 10:50 tmp-DellManjaro -> /tmp/kde-root
  
  ./.kde4/share:
  razem 0
  drwxr-xr-x 1 root root 28 07-25 10:50 .
  drwxr-xr-x 1 root root 110 07-25 10:50 ..
  drwx------ 1 root root 64 07-25 10:50 apps
  drwxr-xr-x 1 root root 766 07-25 10:50 config
  drwx------ 1 root root 16 07-25 10:50 kde4
  
  ./.kde4/share/apps:
  razem 0
  drwx------ 1 root root 64 07-25 10:50 .
  drwxr-xr-x 1 root root 28 07-25 10:50 ..
  drwxr-xr-x 1 root root 22 07-25 10:50 color-schemes
  drwx------ 1 root root 30 07-25 10:50 dolphin
  drwx------ 1 root root 6 07-25 10:50 kconf_update
  
  ./.kde4/share/apps/color-schemes:
  razem 4
  drwxr-xr-x 1 root root  22 07-25 10:50 .
  drwx------ 1 root root  64 07-25 10:50 ..
  -rw-r--r-- 1 root root 2342 07-25 10:50 Maia.colors
  
  ./.kde4/share/apps/dolphin:
  razem 0
  drwx------ 1 root root 30 07-25 10:50 .
  drwx------ 1 root root 64 07-25 10:50 ..
  drwx------ 1 root root 36 07-25 10:50 view_properties
  
  ./.kde4/share/apps/dolphin/view_properties:
  razem 0
  drwx------ 1 root root 36 07-25 10:50 .
  drwx------ 1 root root 30 07-25 10:50 ..
  drwxr-xr-x 1 root root 20 07-25 10:50 global
  drwxr-xr-x 1 root root 20 07-25 10:50 remote
  drwx------ 1 root root 224 07-25 10:50 search
  
  ./.kde4/share/apps/dolphin/view_properties/global:
  razem 4
  drwxr-xr-x 1 root root 20 07-25 10:50 .
  drwx------ 1 root root 36 07-25 10:50 ..
  -rw------- 1 root root 49 07-25 10:50 .directory
  
  ./.kde4/share/apps/dolphin/view_properties/remote:
  razem 4
  drwxr-xr-x 1 root root 20 07-25 10:50 .
  drwx------ 1 root root 36 07-25 10:50 ..
  -rw------- 1 root root 117 07-25 10:50 .directory
  
  ./.kde4/share/apps/dolphin/view_properties/search:
  razem 0
  drwx------ 1 root root 224 07-25 10:50 .
  drwx------ 1 root root 36 07-25 10:50 ..
  drwxr-xr-x 1 root root 20 07-25 10:50 csf1oPsh6cb9KCV5jBQlDjwWVMg=
  drwxr-xr-x 1 root root 20 07-25 10:50 ggB6TNGNecKbpMzbuWl4wj4thlo=
  drwxr-xr-x 1 root root 20 07-25 10:50 px--MEqcJrhfFsGYE9oQ7PJoxdc=
  drwxr-xr-x 1 root root 20 07-25 10:50 SVCIa2mLAnEZVVmbuE7mQBEC8Lw=
  
  ./.kde4/share/apps/dolphin/view_properties/search/csf1oPsh6cb9KCV5jBQlDjwWVMg=:
  razem 4
  drwxr-xr-x 1 root root 20 07-25 10:50 .
  drwx------ 1 root root 224 07-25 10:50 ..
  -rw------- 1 root root 117 07-25 10:50 .directory
  
  ./.kde4/share/apps/dolphin/view_properties/search/ggB6TNGNecKbpMzbuWl4wj4thlo=:
  razem 4
  drwxr-xr-x 1 root root 20 07-25 10:50 .
  drwx------ 1 root root 224 07-25 10:50 ..
  -rw------- 1 root root 108 07-25 10:50 .directory
  
  ./.kde4/share/apps/dolphin/view_properties/search/px--MEqcJrhfFsGYE9oQ7PJoxdc=:
  razem 4
  drwxr-xr-x 1 root root 20 07-25 10:50 .
  drwx------ 1 root root 224 07-25 10:50 ..
  -rw------- 1 root root 68 07-25 10:50 .directory
  
  ./.kde4/share/apps/dolphin/view_properties/search/SVCIa2mLAnEZVVmbuE7mQBEC8Lw=:
  razem 4
  drwxr-xr-x 1 root root 20 07-25 10:50 .
  drwx------ 1 root root 224 07-25 10:50 ..
  -rw------- 1 root root 133 07-25 10:50 .directory
  
  ./.kde4/share/apps/kconf_update:
  razem 0
  drwx------ 1 root root 6 07-25 10:50 .
  drwx------ 1 root root 64 07-25 10:50 ..
  drwx------ 1 root root 20 07-25 10:50 log
  
  ./.kde4/share/apps/kconf_update/log:
  razem 12
  drwx------ 1 root root  20 07-25 10:50 .
  drwx------ 1 root root  6 07-25 10:50 ..
  -rw-r--r-- 1 root root 9019 07-25 10:50 update.log
  
  ./.kde4/share/config:
  razem 136
  drwxr-xr-x 1 root root 766 07-25 10:50 .
  drwxr-xr-x 1 root root  28 07-25 10:50 ..
  -rw------- 1 root root  77 07-25 10:50 akonadi_newmailnotifier_agentrc
  -rw------- 1 root root 506 07-25 10:50 baloofilerc
  -rw------- 1 root root  62 07-25 10:50 digikamrc
  -rw-r--r-- 1 root root 623 07-25 10:50 dolphinrc
  -rw------- 1 root root  66 07-25 10:50 drkonqirc
  -rw------- 1 root root 143 07-25 10:50 kalarmrc
  -rw-r--r-- 1 root root 144 03-12 18:09 kcmdisplayrc
  -rw-r--r-- 1 root root  35 03-12 18:09 kcminputrc
  -rw------- 1 root root 1766 07-25 10:50 kconf_updaterc
  -rw------- 1 root root 104 07-25 10:50 kcookiejarrc
  -rw------- 1 root root 210 07-25 10:50 kdebugrc
  -rwxr-xr-x 1 root root 4944 07-25 10:50 kdeglobals
  -rw------- 1 root root  47 07-25 10:50 kget_multisegkiofactory.rc
  -rw------- 1 root root  93 07-25 10:50 kgetrc
  -rw------- 1 root root  88 07-25 10:50 kglobalshortcutsrc
  -rw------- 1 root root  69 07-25 10:50 kio_httprc
  -rw------- 1 root root  92 07-25 10:50 kioslaverc
  -rw------- 1 root root 128 07-25 10:50 kmail2rc
  -rw------- 1 root root  66 07-25 10:50 kmailrc
  -rw------- 1 root root  35 07-25 10:50 knfsshare
  -rw------- 1 root root  66 07-25 10:50 knoderc
  -rw------- 1 root root  56 07-25 10:50 konsolerc
  -rw------- 1 root root  57 07-25 10:50 kpgprc
  -rw------- 1 root root 119 07-25 10:50 ktimezonedrc
  -rw------- 1 root root  88 07-25 10:50 kuriikwsfilterrc
  -rw------- 1 root root  48 07-25 10:50 kwalletrc
  -rw------- 1 root root 109 07-25 10:50 mailtransports
  -rwxr-xr-x 1 root root  62 2014-12-29 mimeapps.list
  -rw------- 1 root root  47 07-25 10:50 okularpartrc
  -rw------- 1 root root  22 07-25 10:50 phonondevicesrc
  -rw-r--r-- 1 root root  53 03-12 18:09 plasmarc
  -rw------- 1 root root  61 07-25 10:50 yakuake.notifyrc
  -rw-r--r-- 1 root root  87 07-25 10:50 yakuakerc
  
  ./.kde4/share/kde4:
  razem 0
  drwx------ 1 root root 16 07-25 10:50 .
  drwxr-xr-x 1 root root 28 07-25 10:50 ..
  drwx------ 1 root root 0 07-25 10:50 services
  
  ./.kde4/share/kde4/services:
  razem 0
  drwx------ 1 root root 0 07-25 10:50 .
  drwx------ 1 root root 16 07-25 10:50 ..
  
  ./.local:
  razem 0
  drwxr-xr-x 1 root root 10 2014-12-29 .
  drwxr-xr-x 1 root root 154 07-25 10:50 ..
  drwxr-xr-x 1 root root 146 07-25 10:50 share
  
  ./.local/share:
  razem 4
  drwxr-xr-x 1 root root 146 07-25 10:50 .
  drwxr-xr-x 1 root root  10 2014-12-29 ..
  drwxr-xr-x 1 root root  18 07-25 10:50 kactivitymanagerd
  drwxr-xr-x 1 root root  76 07-07 17:29 kate
  drwxr-xr-x 1 root root  74 2014-12-29 konsole
  drwx------ 1 root root  18 07-25 10:50 Trash
  -rw-r--r-- 1 root root 1469 07-25 10:50 user-places.xbel
  -rw-r--r-- 1 root root  0 07-25 10:50 user-places.xbel.tbcache
  
  ./.local/share/kactivitymanagerd:
  razem 0
  drwxr-xr-x 1 root root 18 07-25 10:50 .
  drwxr-xr-x 1 root root 146 07-25 10:50 ..
  drwxr-xr-x 1 root root 64 07-25 10:50 resources
  
  ./.local/share/kactivitymanagerd/resources:
  razem 60
  drwxr-xr-x 1 root root  64 07-25 10:50 .
  drwxr-xr-x 1 root root  18 07-25 10:50 ..
  -rw-r--r-- 1 root root 1024 07-25 10:50 database
  -rw-r--r-- 1 root root 32768 07-25 10:50 database-shm
  -rw-r--r-- 1 root root 20992 07-25 10:50 database-wal
  
  ./.local/share/kate:
  razem 8
  drwxr-xr-x 1 root root  76 07-07 17:29 .
  drwxr-xr-x 1 root root 146 07-25 10:50 ..
  -rw------- 1 root root 2603 07-07 17:29 anonymous.katesession
  -rw------- 1 root root 264 07-07 17:29 metainfos
  drwxr-xr-x 1 root root  0 07-07 17:29 sessions
  
  ./.local/share/kate/sessions:
  razem 0
  drwxr-xr-x 1 root root 0 07-07 17:29 .
  drwxr-xr-x 1 root root 76 07-07 17:29 ..
  
  ./.local/share/konsole:
  razem 8
  drwxr-xr-x 1 root root 74 2014-12-29 .
  drwxr-xr-x 1 root root 146 07-25 10:50 ..
  -rwxr-xr-x 1 root root 669 2014-12-29 BlackOnWhite.colorscheme
  -rwxr-xr-x 1 root root 119 2014-12-29 Shell.profile
  
  ./.local/share/Trash:
  razem 0
  drwx------ 1 root root 18 07-25 10:50 .
  drwxr-xr-x 1 root root 146 07-25 10:50 ..
  drwx------ 1 root root  0 07-25 10:50 files
  drwx------ 1 root root  0 07-25 10:50 info
  
  ./.local/share/Trash/files:
  razem 0
  drwx------ 1 root root 0 07-25 10:50 .
  drwx------ 1 root root 18 07-25 10:50 ..
  
  ./.local/share/Trash/info:
  razem 0
  drwx------ 1 root root 0 07-25 10:50 .
  drwx------ 1 root root 18 07-25 10:50 ..
  
  #602
  pavbaranov
  Forumowicz

  Katalog /root nie ma znaczenia, jeśli używasz swojego konta na ttx. Wówczas – jeśli coś jest ustawione w ~/.config/, to na tym koncie będzie tak wyglądać.
  Możesz jeszcze zobaczyć co masz w /etc/xdg/. Wiem, że w Manjaro lubią z tego korzystać.
  Komendę wykonałeś?

  #603
  Arristo
  Forumowicz

  Komendę wykonałem i nic to nie dało.
  To jest obojętne czy loguję się jako root, czy jako wojtek na ttx i tak są krzaki ale kiedy się loguję jako root na konsoli w X-sach, to nie ma problemów z polskimi fontami.

  Znalazłem jednak coś, co może być odpowiedzialne za ten problem. W katalogu /etc/xdg/accept-languages.codes

  `# cat accept-languages.codes
  [ReplacementCodes]
  nb=nb,no
  nn=nn,no
  sr@latin=sr-Latn,sr
  sr=sr-Cyrl,sr
  pt_BR=pt-BR,pt
  `

  #604
  pavbaranov
  Forumowicz

  Nawet nie wiem do czego to należy (zrób sobie pacman -Qo /etc/xdg/accept-languages.codes i zobacz czy w ogóle używasz programu, którego jest właścicielem).
  Całkiem możliwe, że to ów plik za to odpowiada, bowiem wpisy są dla zlokalizowanego, polskiego komputera, nieco dziwne.
  Zawsze możesz przesunąć ten plik do jakiegoś accept-languages.codes.bak, zrestartować system i zobaczyć co to daje.
  Jeśli chodzi o sesję Xów – to jest to normalne. Tam masz emulator terminala, który korzysta z ustawień w danym środowisku. Przerabialiśmy to.

  #606
  Arristo
  Forumowicz

  Może i przerabialiśmy to, ale już się w tym pogubiłem :(

  $ pacman -Qo /etc/xdg/accept-languages.codes
  /etc/xdg/accept-languages.codes należy do kio 5.12.0-1
  
  #609
  pavbaranov
  Forumowicz

  Cóż, fakt. Mam taki plik w dodatku z taką samą zawartością. Mimo wszystko spróbuj zrobić to, co pisałem.

  #614
  Arristo
  Forumowicz

  Zrobiłem już to co pisałeś (patrz post powyżej) i nic to nie zmieniło.

  Poza tym

  $ locate locale.conf
  /etc/locale.conf
  /usr/share/man/man5/locale.conf.5.gz
  
  $ cat /etc/locale.conf 
  LANG=pl_PL.UTF-8
  
  #615
  pavbaranov
  Forumowicz

  Odpadam, nie mam pojęcia gdzie jest błąd. Niby wszystko masz jak powinno być, a nie jest.
  Może to jakiś framebufer (btw. jaki sterownik masz) i całe ttx mimo wszystko jakby nie do końca jest wyświetlane w czystym trybie tekstowym. Nie wiem. Stosowałem to tak dawno temu, że już praktycznie nic z tego nie pamiętam. Jedyne, to wiem jak to sprawdzić:

  $ grep vga /proc/cmdline
  $ grep -ir vga /etc/modprobe.d/

  Nie powinny dać żadnych efektów.
  Co masz w /etc/default/grub w liniach:

  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=
  GRUB_CMDLINE_LINUX=
  GRUB_TERMINAL_INPUT=
  GRUB_TERMINAL_OUTPUT=
  GRUB_GFXMODE=
  GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=

  Tylko „pełne” wyniki, jeśli przed GRUB jest znak „#” to jest to istotne.
  Masz w systemie taki plik: /usr/lib/modprobe.d/uvesafb.conf i/lub taki: /etc/modprobe.d/uvesafb.conf – z jaką zawartością?
  Co masz w polach:

  MODULES=
  BINARIES=
  FILES=
  HOOKS=

  pliku /etc/mkinitcpio.conf ?

  Przyszło mi do głowy również, abyś ustawił to wszystko na lokalizację amerykańską (czyli domyślną), a następnie krok, po kroku, raz jeszcze wykonał powoli, z instrukcją, wszystkie kroki, które winny zlokalizować system. Obawiam się, że tak prosta sztuczka nie zadziała.

  #622
  Arristo
  Forumowicz
  $ cat /usr/lib/modprobe.d/uvesafb.conf
  #
  # This file sets the parameters for uvesafb module.
  # The following format should be used:
  # options uvesafb mode=<xres>x<yres>[-<bpp>][@<refresh>] scroll=<ywrap|ypan|redraw> ...
  #
  # For more details see:
  # http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6.git;a=blob;f=Documentation/fb/uvesafb.txt
  #
   
  options uvesafb mode_option=1024x768-32 scroll=ywrap
  
  $ cat /etc/mkinitcpio.conf
  # vim:set ft=sh
  # MODULES
  # The following modules are loaded before any boot hooks are
  # run. Advanced users may wish to specify all system modules
  # in this array. For instance:
  #   MODULES="piix ide_disk reiserfs"
  MODULES=""
  
  # BINARIES
  # This setting includes any additional binaries a given user may
  # wish into the CPIO image. This is run last, so it may be used to
  # override the actual binaries included by a given hook
  # BINARIES are dependency parsed, so you may safely ignore libraries
  BINARIES=""
  
  # FILES
  # This setting is similar to BINARIES above, however, files are added
  # as-is and are not parsed in any way. This is useful for config files.
  FILES=""
  
  # HOOKS
  # This is the most important setting in this file. The HOOKS control the
  # modules and scripts added to the image, and what happens at boot time.
  # Order is important, and it is recommended that you do not change the
  # order in which HOOKS are added. Run 'mkinitcpio -H <hook name>' for
  # help on a given hook.
  # 'base' is _required_ unless you know precisely what you are doing.
  # 'udev' is _required_ in order to automatically load modules
  # 'filesystems' is _required_ unless you specify your fs modules in MODULES
  # Examples:
  ##  This setup specifies all modules in the MODULES setting above.
  ##  No raid, lvm2, or encrypted root is needed.
  #  HOOKS="base"
  #
  ##  This setup will autodetect all modules for your system and should
  ##  work as a sane default
  #  HOOKS="base udev autodetect block filesystems"
  #
  ##  This setup will generate a 'full' image which supports most systems.
  ##  No autodetection is done.
  #  HOOKS="base udev block filesystems"
  #
  ##  This setup assembles a pata mdadm array with an encrypted root FS.
  ##  Note: See 'mkinitcpio -H mdadm' for more information on raid devices.
  #  HOOKS="base udev block mdadm encrypt filesystems"
  #
  ##  This setup loads an lvm2 volume group on a usb device.
  #  HOOKS="base udev block lvm2 filesystems"
  #
  ##  NOTE: If you have /usr on a separate partition, you MUST include the
  #  usr, fsck and shutdown hooks.
  HOOKS="base udev autodetect modconf block keyboard keymap plymouth filesystems fsck"
  
  # COMPRESSION
  # Use this to compress the initramfs image. By default, gzip compression
  # is used. Use 'cat' to create an uncompressed image.
  #COMPRESSION="gzip"
  #COMPRESSION="bzip2"
  #COMPRESSION="lzma"
  #COMPRESSION="xz"
  #COMPRESSION="lzop"
  #COMPRESSION="lz4"
  
  # COMPRESSION_OPTIONS
  # Additional options for the compressor
  #COMPRESSION_OPTIONS=""
  

  $ grep vga /proc/cmdline i $ grep -ir vga /etc/modprobe.d/ nie dały żadnych efektów.

  Mam sterownik video-nvidia-340xx

  Dziwne jest tylko to, że ten problem nie występuje we „wzgardzonych” dystrybucjach linuxa, tylko w szacownej. Mam Minta na starym lapku i świetnie się sprawuje – między innymi nie ma problemów z polskimi fontami na ttx. Mageia i Rosa też nie miały.

  #623
  pavbaranov
  Forumowicz

  Dzieje się tak, bowiem prawdopodobnie całe ttx chodzi we framebuffer. Jak znajdę czas, to podam Ci rozwiązanie. Jeśli nie, to wywal cały framebuffer w diabły.

  #625
  Arristo
  Forumowicz

  A jak się wywala framebuffer?

  $ locate framebuffer
  /usr/include/gstreamer-1.0/gst/gl/gstglframebuffer.h
  /usr/include/qt/QtGui/qopenglframebufferobject.h
  /usr/include/qt/QtGui/5.5.0/QtGui/private/qopenglframebufferobject_p.h
  /usr/include/qt/QtOpenGL/qglframebufferobject.h
  /usr/include/qt/QtOpenGL/5.5.0/QtOpenGL/private/qglframebufferobject_p.h
  /usr/include/qt/QtQuick/qquickframebufferobject.h
  /usr/include/qt4/Qt/qglframebufferobject.h
  /usr/include/qt4/QtOpenGL/qglframebufferobject.h
  /usr/include/qt4-32/Qt/qglframebufferobject.h
  /usr/include/qt4-32/QtOpenGL/qglframebufferobject.h
  /usr/share/mlt/kdenlive/producer_framebuffer.yml
  /usr/share/sip/PyQt4/QtOpenGL/qglframebufferobject.sip
  
  #629
  pavbaranov
  Forumowicz

  Oprócz wyników poleceń, o które prosiłem, to jeszcze wynik lsmod. To co pokazujesz przez locate nie ma nic wspólnego z tym, czy system używa framebuffera, czy nie – wynik pokazał nagłówki wykorzystywane przy kompilacji, które w nazwie mają framebuffer.

  #630
  Arristo
  Forumowicz

  Moje pytanie brzmiało jak się pozbyć framebuffera. Nie ma takiego pakietu w moim systemie, a to co mi wyrzuciło locate, to Ci pokazałem.

  $lsmod
  Module         Size Used by
  fuse          90112 3
  ctr          16384 1
  ccm          20480 1
  bnep          24576 2
  bluetooth       458752 5 bnep
  xfs          847872 1
  libcrc32c       16384 1 xfs
  ext4         516096 1
  crc16         16384 2 ext4,bluetooth
  mbcache        20480 1 ext4
  jbd2          90112 1 ext4
  joydev         20480 0
  gpio_ich        16384 0
  mousedev        20480 0
  iTCO_wdt        16384 0
  nvram         16384 0
  msr          16384 0
  iTCO_vendor_support  16384 1 iTCO_wdt
  dell_wmi        16384 0
  sparse_keymap     16384 1 dell_wmi
  coretemp        16384 0
  ppdev         20480 0
  dell_laptop      20480 0
  dcdbas         16384 1 dell_laptop
  i8k          16384 0
  kvm          442368 0
  evdev         24576 16
  mac_hid        16384 0
  psmouse        122880 0
  serio_raw       16384 0
  i2c_i801        20480 0
  pcmcia         53248 0
  arc4          16384 2
  iwldvm        188416 0
  mac80211       663552 1 iwldvm
  yenta_socket      45056 0
  e1000e        221184 0
  iwlwifi        176128 1 iwldvm
  pcmcia_rsrc      20480 1 yenta_socket
  pcmcia_core      20480 3 pcmcia,pcmcia_rsrc,yenta_socket
  lpc_ich        24576 0
  tpm_tis        20480 0
  tpm          32768 1 tpm_tis
  intel_agp       20480 0
  ptp          20480 1 e1000e
  intel_gtt       20480 1 intel_agp
  cfg80211       483328 3 iwlwifi,mac80211,iwldvm
  rfkill         24576 7 cfg80211,bluetooth,dell_laptop
  pps_core        20480 1 ptp
  wmi          20480 1 dell_wmi
  snd_hda_codec_idt   53248 1
  snd_hda_codec_generic  69632 1 snd_hda_codec_idt
  battery        20480 0
  thermal        20480 0
  button         16384 0
  acpi_cpufreq      20480 1
  shpchp         36864 0
  snd_hda_intel     28672 3
  snd_hda_controller   28672 1 snd_hda_intel
  snd_hda_codec     98304 4 snd_hda_codec_idt,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel,snd_hda_controller
  snd_hda_core      28672 4 snd_hda_codec_idt,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_controller
  snd_hwdep       16384 1 snd_hda_codec
  snd_pcm        90112 3 snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_hda_controller
  snd_timer       28672 1 snd_pcm
  snd          69632 13 snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_idt,snd_pcm,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel
  soundcore       16384 1 snd
  parport_pc       28672 0
  parport        36864 2 ppdev,parport_pc
  video         24576 0
  mei_me         24576 0
  mei          77824 1 mei_me
  ac           16384 0
  processor       28672 3 acpi_cpufreq
  sch_fq_codel      20480 6
  nfs          212992 0
  lockd         90112 1 nfs
  grace         16384 1 lockd
  sunrpc        278528 2 nfs,lockd
  fscache        57344 1 nfs
  nvidia       10514432 79
  drm          282624 3 nvidia
  i2c_core        49152 3 drm,i2c_i801,nvidia
  ip_tables       28672 0
  x_tables        28672 1 ip_tables
  crc32c_generic     16384 2
  btrfs         946176 1
  xor          24576 1 btrfs
  raid6_pq       106496 1 btrfs
  sr_mod         24576 0
  cdrom         53248 1 sr_mod
  sd_mod         36864 5
  hid_generic      16384 0
  usbhid         49152 0
  hid          110592 2 hid_generic,usbhid
  atkbd         24576 0
  libps2         16384 2 atkbd,psmouse
  ata_generic      16384 0
  ahci          36864 4
  libahci        28672 1 ahci
  pata_acpi       16384 0
  sdhci_pci       24576 0
  sdhci         40960 1 sdhci_pci
  firewire_ohci     45056 0
  led_class       16384 3 sdhci,iwldvm,dell_laptop
  mmc_core       114688 2 sdhci,sdhci_pci
  uhci_hcd        45056 0
  ehci_pci        16384 0
  firewire_core     57344 1 firewire_ohci
  crc_itu_t       16384 1 firewire_core
  ehci_hcd        73728 1 ehci_pci
  libata        204800 4 ahci,pata_acpi,libahci,ata_generic
  scsi_mod       151552 3 libata,sd_mod,sr_mod
  usbcore        200704 4 uhci_hcd,ehci_hcd,ehci_pci,usbhid
  usb_common       16384 1 usbcore
  i8042         20480 2 libps2,dell_laptop
  serio         20480 6 serio_raw,atkbd,i8042,psmouse
  
Oglądasz 15 posty - 46 do 60 (z 70 ogółem)
 • Wątek ‘Manjaro 0.9 (0.8.13) brak polskich fontów na ttx.’ jest zamknięty.