Otwarte pudełko, czyli Mabox na laptopie.

Mabox to nic innego jak Manjaro z openbox jako DE. Zostało przygotowane przez administratora tej strony napcok, kto korzysta temu raczej nie trzeba dużo tłumaczyć kim jest i czym się zajmuje.
Mabox po zainstalowaniu na laptopie wymaga małych szlifów, mianowicie włączenie touchpad, ustawienie klawiszy funkcyjnych odpowiedzialnych za głośność oraz jasność ekranu, a na końcu powiadomienia o tych stanach.

Na początek weźmy za cel touchpad, nie jedna osoba wie że w laptopie jest niezbędnym elementem do funkcjonowania. Zatem przystąpmy do pierwszej instalacji, a będą nim sterowniki:

sudo pacman -S xf86-input-synaptics

Po instalacji tworzymy plik /etc/X11/xorg.conf.d/70-synaptics.conf do którego dopisujemy poniższe linie i restartujemy laptopa:

Section "InputClass"
  Identifier "touchpad"
  Driver "synaptics"
  MatchIsTouchpad "on"
    Option "TapButton1" "1"
    Option "TapButton2" "3"
    Option "TapButton3" "2"
    Option "VertEdgeScroll" "on"
    Option "VertTwoFingerScroll" "on"
    Option "HorizEdgeScroll" "on"
    Option "HorizTwoFingerScroll" "on"
    Option "CircularScrolling" "on"
    Option "CircScrollTrigger" "2"
    Option "EmulateTwoFingerMinZ" "40"
    Option "EmulateTwoFingerMinW" "8"
    Option "CoastingSpeed" "0"
    Option "FingerLow" "30"
    Option "FingerHigh" "50"
    Option "MaxTapTime" "125"
EndSection

Więcej na ten temat możemy przeczytać tutaj.

Niezbędnym elementem w laptopie są również klawisze funkcyjne, odpowiedzialne za głośność dźwięku. W tym celu zajrzymy do pliku rc.xml znajdującego się w ~/.config/openbox/ ,  naszym oczom ukaże się cała lista bindów, czyli przypisań klawiszy do danych funkcji. Dodajemy tam nasze klawisze:

  <keybind key="XF86AudioRaiseVolume">
   <action name="Execute"> 
    <command>amixer set Master 10%+</command>
   </action>
 </keybind>
  <keybind key="XF86AudioLowerVolume">
   <action name="Execute">
    <command>amixer set Master 10%-</command>
   </action>
  </keybind>
  <keybind key="XF86AudioMute">
   <action name="Execute"> 
    <command>amixer set Master toggle</command>
   </action>
 </keybind>

Więcej przeczytać można tutaj. Zaś jeśli interesuje was przypisywanie klawiszy do funkcji można zapoznać się z wcześniejszym artykułem.

Zapisujemy zmiany i wylogowujemy się z użytkownika. Pozostało nam tylko ustawienie powiadomień o zmianie głośności. W tym celu instalujemy manjaro-lxde-xfce4-volumed-pulse

sudo pacman -S manjaro-lxde-xfce4-volumed-pulse

Przystąpmy teraz do ustawień jasności ekranu, każdy laptop posiada te klawisze.

sudo pacman -S xfce4-power-manager

Otwieramy program i włączamy następujące funkcje:

 • Obsługa klawiszy jasności ekranu
 • Powiadomienia stanu
 • Ikona obszaru powiadomień

Restartujemy laptopa i cieszymy się pełną magią Maboxa.

Dodaj komentarz